Gedaan met laden. U bevindt zich op: Adviezen divers Adviezen en aanbevelingen

Adviezen divers

De Vlaamse Toezichtcommissie verleent, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen over elke aangelegenheid met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens. Ook Vlaamse instanties en functionarissen kunnen bij de VTC terecht.

 • Stap 1

  Adviesvraag opstellen

  Mogelijke onderwerpen over adviesvragen zijn interpretaties, voorleggen van een casus, gegevensbeschermingseffectbeoordeling (GEB of DPIA)…

 • Stap 2

  Adviesvraag indienen

  Formele adviesvragen worden in briefvorm en ondertekend door de leidend ambtenaar of het afdelingshoofd ingediend. Je stuurt ze bij voorkeur elektronisch naar contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie) (of per brief naar Koning Albert II laan 15 bus 149, 1210 Brussel).

  Informele adviesvragen kunnen per mail worden gesteld.

 • Stap 3

  Behandeling

  Formele adviesvragen worden altijd besproken op een zitting. Informele adviesvragen kunnen ook afgehandeld worden door het secretariaat. Op initiatief van de adviesvrager of de VTC kan een overleg georganiseerd worden.

 • Stap 4

  Advies

  Het formele advies wordt getekend door de voorzitter.

 • Stap 5

  Bezorgen

  Een kopie van het getekende formele advies wordt je per e-mail bezorgd.