Gedaan met laden. U bevindt zich op: COVID-19 adviezen Adviezen en aanbevelingen

COVID-19 adviezen

Adviezen wetgeving i.v.m. COVID-19

VTC/A/W/2023/072
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/072 van 13 juni 2023 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, zoals gewijzigd door de Samenwerkingsakkoorden van 27 september 2021 en van 28 oktober 2021

VTC/A/W/2023/071
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/071 van 13 juni 2023 over het voorontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, zoals gewijzigd door de Samenwerkingsakkoorden van 27 september 2021 en van 28 oktober 2021

VTC/A/W/2023/017
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2023/017 van 6 maart 2023 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (datum) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie strekkende tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

VTC/A/W/2022/110
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/110 van 13 december 2022 over het ontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

VTC/A/W/2022/044
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/044 van 9 mei 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap,
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de verplichte vaccinatie tegen COVID-19 van gezondheidszorgbeoefenaars en strekkende tot wijziging van de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord van 12 maart 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

VTC/A/W/2022/036
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/036 van 19 april 2022 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 23 december 2021 tot het nemen van dringende steunmaatregelen voor de jeugdsector naar aanleiding van de Covid-19 - pandemie.

VTC/A/W/2022/021
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/021 van 15 februari 2022 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

VTC/A/W/2022/020
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/020 van 15 februari 2022 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en tot wijziging van het opschrift en artikel 2 van het decreet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

VTC/A/W/2022/008
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2022/008 van 18 januari 2022 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 29 oktober 2021 over het COVID Safe Ticket, wat betreft het vrijwillig gebruik van het COVID Safe Ticket in voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector en de sportcentra en de verhoging van de leeftijd van 12 jaar en 2 maanden naar 12 jaar en 3 maanden.

VTC/A/W/2021/106
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/106 van 10 december 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot verlenging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

VTC/A/W/2021/101
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/101 van 1 december 2021 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten tot wijziging van het uitvoerend samenwerkingsakkoord van 15 oktober 2021 betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

VTC/A/W/2021/100
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/100 van 1 december 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België en tot wijziging van het opschrift en artikel 2 van het decreet van 1 oktober 2021 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 26 september 2021 strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

VTC/A/W/2021/091
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/091 van 26 oktober 2021 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement over het Covid Safe Ticket.

VTC/A/W/2021/084
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/084 van 16 september 2021 over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord van de gefedereerde entiteiten betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

VTC/A/W/2021/083
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/083 van 16 september 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) strekkende tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EUCOVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België.

VTC/A/W/2021/078
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/078 van 28 juli 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19, wat betreft activiteiten door lokale besturen.

VTC/A/W/2021/065
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/065 van 20 juli 2021 over het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de regels voor de toekenning van bijkomende steun aan jeugdorganisaties door het coronavirus COVID-19.

VTC/A/W/2021/052
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/052 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van het centrale contactonderzoek door een samenwerkingsverband van externe partners, het lokale contactonderzoek door lokale besturen of zorgraden en tot organisatie van de COVID-19-teams in het kader van COVID-19.

VTC/A/W/2021/049
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/049 van 6 juli 2021 over het voorontwerp van decreet van het Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België

VTC/A/W/2021/033
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/033 van 11 mei 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende bijzondere verwerkingen van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen.

VTC/A/W/2021/029
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/029 van 29 maart 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de bronopsporing (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021) en het contactonderzoek (voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 mei 2021) ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken.

VTC/A/W/2021/028
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/028 van 6 april 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering tot bekrachtiging van de besluiten van de Vlaamse Regering inzake de noodfondsen cultuur, jeugd, sport en media naar aanleiding van de COVID-19 pandemie.

VTC/A/W/2021/025
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/025 van 19 maart 2021 over het voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de gegevensoverdracht van noodzakelijke gegevens naar de gefedereerde entiteiten, de lokale overheden of politiediensten met als doel het handhaven van de verplichte quarantaine of testing van reizigers afkomstig uitkomende van buitenlandse zones bij wie een quarantaine of testing verplicht is bij aankomst in België.

VTC/A/W/2021/024
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/024 van 6 april 2021 over het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan jeugdorganisaties in het kader van het noodfonds.

VTC/A/W/2021/017
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/017 van 6 augustus 2020 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19.

VTC/A/W/2021/013
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/013 van 17 februari 2021 over een voorontwerp van decreet van de Vlaamse Regering houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van (DATUM) tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties tegen COVID-19.

VTC/A/W/2021/008
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2021/008 van 6 januari 2021 over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 34/1, tweede lid, en artikel 47/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en tot wijziging van diverse bepalingen in het besluit van de Vlaamse Regering van 12 juni 2020 tot uitvoering van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

VTC/A/W/2020/049
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/049 van 17 november 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement tot wijziging van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid en van het decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19.

VTC/A/W/2020/023
Advies wetgeving Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/023 van 16 juli 2020 over het voorstel van decreet van het Vlaams Parlement houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van … tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano.

VTC/A/W/2020/013
Advies wetgeving van de Vlaamse Toezichtcommissie nr. 2020/013 van 18 mei 2020 over het voorstel van decreet tot organisatie van contactonderzoek in het kader van COVID-19.

Corona-app voor horeca via lokale besturen

Oktober 2020

Lokale besturen die een Corona-app aanbieden aan de horeca kunnen geen verwerkingsverantwoordelijke worden gemaakt.

Lokale besturen stellen vragen inzake het in gebruik nemen van een tool voor registratie van contactgegevens in het kader van contact tracing in de strijd tegen covid-19. De tool wordt door sommige softwareleveranciers van de lokale besturen (gratis) aangeboden aan de lokale besturen en dient om de registratie van contactgegevens voor lokale horeca (en andere organisatoren die geconfronteerd worden met de registratieplicht) te vergemakkelijken en deze partijen daarbij te ontzorgen.

In de praktijk sluit het lokale bestuur een overeenkomst met de softwareleverancier, waarna de lokale horeca uitbater zich via de tool kan registreren en een unieke QR-code krijgt, die uitgehangen kan worden in het etablissement. Bezoekers scannen de code en vullen hun contactgegevens in op het formulier, waarna de gegevens in een afzonderlijke database worden opgeslagen en na 14 dagen gewist worden. De horeca uitbaters hebben geen toegang tot de opgeslagen gegevens, er wordt enkel een toegang voorzien voor het gemeentebestuur.

Voor de verwerking van persoonsgegevens wordt er gewerkt met een verwerkersovereenkomst, waarbij het lokaal bestuur als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangeduid.

De VTC is van oordeel dat aangezien het een wettelijke verplichting van de horeca is, de gemeente hierin niet als verantwoordelijke kan optreden. Om dit te wijzigen zou er een wettelijke ingreep nodig zijn, waardoor de gemeente dit zelf als wettelijke verplichting krijgt. De horeca-uitbater moet momenteel als verwerkingsverantwoordelijke ook controle kunnen uitoefenen, en als alleen de gemeente aan de data kan, kan dat niet. Hij kan zelfs niet controleren of hij aan zijn wettelijke verplichting voldoet behalve door het aanbieden van de app (tenzij daar ergens toch een procedure voor ontwikkeld is). De huidige aanpak lijkt dus niet conform de AVG.

Wat de VTC wel mogelijk lijkt, is dat er een kader- of modelovereenkomst met de softwareleverancier wordt onderhandeld door de gemeenten, waarop de individuele horeca-uitbater kan intekenen. Op die manier kan de administratieve kant grotendeels door de gemeente worden gedragen, maar treden de horeca-uitbaters toch op als verantwoordelijken (waarbij die overeenkomst dan wel in de nodige rechten, plichten en controlemogelijkheden voor de horeca moet voorzien).

Coronalert installeren

Oktober 2020

Installeren van Coranalert op de smartphone van medewerkers zonder hun geïnformeerde en vrije toestemming is verboden.

Artikel 14, § 5, van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020(PDF bestand opent in nieuw venster) bepaalt dat zowel installatie als gebruik vrijwillig moeten zijn:

Ҥ5. Het installeren, het gebruiken en het de-installeren van de digitale contactopsporingsapplicatie door een gebruiker gebeurt uitsluitend op vrijwillige basis.
Het al dan niet installeren, het al dan niet gebruiken en het al dan niet de-installeren van de mobiele applicatie van de digitale contactopsporingsapplicatie kan geen aanleiding geven tot enige burgerrechtelijke of strafrechtelijke maatregel, tot enige discriminerende handeling of tot enig voordeel of nadeel. Een schending van deze principes of het opleggen door een overheid, bedrijf of individu aan een ander individu tot het verplicht installeren, gebruiken en de-installeren van de digitale contactopsporingsapplicatie zal bestraft worden op grond van de gemeenrechtelijke straffen.”

Dit is het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die (vermoedelijk) met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano. (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020(PDF bestand opent in nieuw venster))

Zie ook het advies wetgeving VTC nr. 2020/37 van 14 september 2020 van de Vlaamse Toezichtcommissie over het ontwerp van uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de digitale contactopsporingsapplicatie(s). (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 2020(PDF bestand opent in nieuw venster))

Andere adviezen en aanbevelingen

Advies Vlaamse Toezichtcommissie met richtlijnen voor Coronamaatregelen in onderwijs.