Gedaan met laden. U bevindt zich op: Adviezen wetgeving Adviezen en aanbevelingen

Adviezen wetgeving

De Vlaamse Toezichtcommissie verleent, hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek van het Vlaams Parlement of de Vlaamse Regering adviezen over ontwerpen van wet- en regelgeving. 

Advies wetgeving aanvragen

Voor wetgevingsinitiatieven en bestuursmaatregelen is het verplicht om advies te vragen.

Volgens artikel 36, 4, AVG zijn de lidstaten verplicht om de toezichthoudende autoriteit te raadplegen bij voorstellen (of ontwerpen) van wet- en regelgeving in verband met verwerking van persoonsgegevens.

Aangezien de VTC sinds 25 mei 2018 een toezichthoudende autoriteit is voor de Vlaamse instanties conform de AVG, moeten de Vlaamse wet- en regelgevingsinitiatieven aan haar worden voorgelegd vanaf 25 mei 2018.

 • Stap 1

  Adviesvraag opstellen

  Vermeld bij de adviesvraag het statuut van de tekst (bv. principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op xx xx xxxx) en de gegevens van de contactpersoon en geef aan welke artikels van de tekst betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens of privacy. Verduidelijk ook of het advies gevraagd wordt voor de leidend ambtenaar of door de minister (als dit niet uit de ondertekening zou blijken).

  Het vergemakkelijkt de behandeling van de adviesvraag als u al volgende documenten toevoegt (dit kan door een link op te geven): nota aan de Vlaamse Regering, het decreet dat de wettelijke basis vormt, de bijhorende memorie van toelichting, relevante adviezen (RvSt, GBA, VTC, ...) en handige toelichtingen. Van het ontwerp en nota/memorie bezorgt u ons een wordversie of leesbare pdf.

  In het geval een BVR gesteund is op een ontwerpdecreet, gelieve ons de recentste versie van de ontwerptekst te bezorgen, met aanduiding van de status van het ontwerp.

  Als hoogdringendheid wordt ingeroepen, dient u deze te motiveren in de adviesvraag.

 • Stap 2

  Adviesvraag indienen

  Je dient de adviesvraag schriftelijk in bij de Vlaamse Toezichtcommissie, bij voorkeur elektronisch naar contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie) (of per brief naar Koning Albert II laan 15 bus 149, 1210 Brussel).

  Het secretariaat van de VTC is beschikbaar voor afspraken en overleg.

 • Stap 3

  Ontvangstmelding

  U ontvangt binnen de twee werkdagen een ontvangstmelding met een referentienummer. Indien u geen ontvangstmelding gekregen heeft, gelieve telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.

  Bij de ontvangstmelding zal meegedeeld worden wanneer het dossier zal behandeld worden. De normale termijn is 30 dagen (bij hoogdringendheid 15 dagen).

 • Stap 4

  Ontwerp

  Het secretariaat maakt een ontwerpbeslissing en zal u eventueel contacteren voor vragen.

 • Stap 5

  Zitting

  Het ontwerpadvies wordt besproken op de eerstvolgende zitting tenzij hoogdringendheid wordt ingeroepen waarbij de procedure schriftelijk verloopt.

 • Stap 6

  Advies

  Het advies wordt getekend door de voorzitter.

 • Stap 7

  Bezorgen

  Een kopie van het getekende advies wordt u per e-mail bezorgd.