Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe kandidaat stellen Kandidaatstelling

Hoe kandidaat stellen

De lijsttrekker van een kandidatenlijst voor de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen dient uiterlijk op 14 september 2024 om 16 uur digitaal een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het relevante hoofdbureau. Het indienen van de voordrachtsakte verloopt voor het eerst volledig digitaal. In de faciliteitengemeenten kan dat ook nog op papier. De voordrachtsakte moet ondertekend zijn door een aftredend raadslid of een minimum aantal kiezers.

Indiening voordrachtsakte

Een kandidatenlijst wordt ingediend aan de hand van een voordrachtsakte. Dat gebeurt door de lijsttrekker en tegen ontvangstmelding bij de voorzitter van het relevante hoofdbureau.

Wie dient de voordrachtsakte in en waar?

VerkiezingIndiening doorIndiening bij
GemeenteraadsverkiezingLijsttrekker kandidatenlijstVoorzitter gemeentelijk hoofdbureau
StadsdistrictsverkiezingLijsttrekker kandidatenlijstVoorzitter stadsdistrictshoofdbureau
ProvincieraadsverkiezingLijsttrekker kandidatenlijstVoorzitter provinciedistrictshoofdbureau

Deze procedure geldt ook voor de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raad in de 6 randgemeenten rond Brussel en in de gemeente Voeren.

Digitale indiening voordrachtsakte

Met uitzondering van de faciliteitengemeenten, moeten de voordrachtsakten voor het eerst verplicht digitaal worden ingediend.

Lijsttrekkers van kandidatenlijsten kunnen de voordrachtsakten digitaal indienen van woensdag 4 september 2024, om 9 uur tot zaterdag 14 september 2024, om 16 uur. Ze kunnen eventuele bijlagen op papier overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau op zaterdag 14 september 2024, tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

De webtoepassing voor de opmaak van de voordrachtsakten wordt enkele maanden voor de verkiezingen beschikbaar gesteld op deze website.

Lijsttrekkers van kandidatenlijsten in de faciliteitengemeenten (de 6 randgemeenten rond Brussel, de gemeente Voeren en de 5 taalgrensgemeenten) kunnen de voordrachtsakten zowel digitaal als op papier indienen. De indiening op papier gebeurt:

  • via de formulieren G26a, G27a, G28a of G29a die beschikbaar zullen zijn via deze website of het gemeentebestuur
  • op 14 september 2024 tussen 9 en 12 uur en tussen 13 en 16 uur.

De voorzitter van het hoofdbureau maakt deze informatie uiterlijk op 3 september 2024 bekend via het gemeentelijk infoblad, de website van de gemeente of een aanplakbrief op het aanplakbord van het gemeentehuis.

Ondertekening voordrachtsakte

De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing en stadsdistrictsraadsverkiezing moeten voorgedragen worden door 1 aftredend gemeenteraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de lijst die wordt voorgedragen), of door een minimum aantal kiezers. Het minimum aantal kiezers voor een geldige voordrachtsakte is afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente.

Aantal inwoners per gemeenteMinimum aantal kiezers
20.000 inwoners en meer100 gemeenteraadskiezers
10.000 tot 20.000 inwoners50 gemeenteraadskiezers
5.000 tot 10.000 inwoners30 gemeenteraadskiezers
2.000 tot 5.000 inwoners20 gemeenteraadskiezers
500 tot 2.000 inwoners10 gemeenteraadskiezers
minder dan 500 inwoners5 gemeenteraadskiezers

De kandidaten voor de provincieraadsverkiezing moeten voorgedragen worden:

  • door 1 aftredend provincieraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de lijst die wordt voorgedragen), of
  • door tenminste 50 provincieraadskiezers.

Zij moeten de voordrachtsakte ondertekenen.

Een aftredend gemeenteraadslid of provincieraadslid moet de kandidatenlijst digitaal ondertekenen. Kiezers kunnen een lijst digitaal ondertekenen. Hiervoor wordt er een website ontwikkeld met een deelbare URL waar kiezers, gemeenteraadsleden en provincieraadsleden digitaal kunnen tekenen voor een specifieke lijst.

Voor kiezers blijft de mogelijkheid bestaan om een lijst manueel te ondertekenen. De lijstvoorbereider kan hiervoor een blanco formulier downloaden dat op deze website komt te staan.

De webtoepassing voor de ondertekening van de voordrachtsakten evenals de formulieren worden enkele maanden voor de verkiezingen beschikbaar gesteld op deze website.

Inhoud voordrachtsakte

De voordrachtsakte bevat volgende informatie:

indien van toepassing

Voordracht kandidaat-opvolgers

Als de verkiezing zonder stemming zou eindigen, mogen er in gemeenten met minder dan 5000 inwoners bijkomend 3 kandidaat-opvolgers voorgedragen worden.

De voordracht van de kandidaat-opvolgers wijst de volgorde aan waarin zij dan worden voorgedragen. Ze moet, op straffe van nietigheid, voorkomen in dezelfde akte als de voordracht van de kandidaat-raadsleden. De kandidaten van beide categorieën moeten in die akte afzonderlijk worden gerangschikt, met nauwkeurige aanduiding van elke categorie.

Een kandidaat mag niet tegelijk als kandidaat-raadslid en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen. Bij overtreding wordt de naam van de kandidaat geschrapt van de lijst der kandidaat-opvolgers.