Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe kandidaat stellen Kandidaatstelling

Hoe kandidaat stellen

De lijsttrekker van een kandidatenlijst voor de gemeenteraads-, stadsdistrictsraads- en provincieraadsverkiezingen dient uiterlijk op 14 september 2024 om 16 uur een voordrachtsakte in bij de voorzitter van het relevante hoofdbureau. Dat gebeurt voor het eerst volledig digitaal, behalve in de faciliteitengemeenten. De voordrachtsakte moet ondertekend zijn door een aftredend raadslid of een minimum aantal kiezers.

Digitale indiening van de voordrachtsakten

De kandidaatstelling voor de lokale en provinciale verkiezingen verloopt voor het eerst digitaal. Dat vereenvoudigt de controle door het hoofdbureau en minimaliseert het risico op fouten.

In de faciliteitengemeenten kunnen de voordrachtsakten zowel digitaal op papier ingediend worden. De voordrachtsakten voor de rechtstreekse verkiezing van de OCMW-raad en van het Vast Bureau in de 6 faciliteitengemeenten rond Brussel en in Voeren moeten nog op papier worden ingediend.

Stappenplan voordracht kandidaten

Inhoud is aan het laden
 • Stap 1

  De lijstvoorbereider stelt de kandidatenlijst volledig digitaal via een webtoepassing(opent in nieuw venster).

  De lijstvoorbereider kiest een lijstnaam, voegt alle kandidaatgegevens toe en zorgt ervoor dat elke kandidaat hun kandidatuur ondertekent. Dat kan via eID of Itsme.

 • Stap 2

  De kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing en stadsdistrictsraadsverkiezing moeten voorgedragen worden:

  • door 1 aftredend gemeenteraadslid of stadsdistrictsraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de lijst die wordt voorgedragen), of
  • door een minimum aantal kiezers uit de gemeente waar de kandidaat opkomt. Het minimum aantal kiezers voor een geldige voordrachtsakte is afhankelijk van het aantal inwoners per gemeente.
  Aantal inwoners per gemeenteMinimum aantal kiezers
  20.000 inwoners en meer

  100 gemeenteraadskiezers

  10.000 tot 20.000 inwoners50 gemeenteraadskiezers
  5.000 tot 10.000 inwoners30 gemeenteraadskiezers
  2.000 tot 5.000 inwoners20 gemeenteraadskiezers
  500 tot 2.000 inwoners 10 gemeenteraadskiezers
  minder dan 500 inwoners5 gemeenteraadskiezers

  Voorbeeld

  Een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Lendelede (5878 inwoners) moet voorgedragen worden door minstens 1 aftredend raadslid of door 30 gemeenteraadskiezers uit de gemeente Lendelede.

  De kandidaten voor de provincieraadsverkiezing moeten voorgedragen worden:

  • door 1 aftredend provincieraadslid (die niet noodzakelijk moet behoren tot de partij of de lijst die wordt voorgedragen), of
  • door tenminste 50 provincieraadskiezers.

  Zowel een aftredend raadslid als kiezers kunnen de kandidaten voordragen door de kandidatenlijst digitaal of op papier te ondertekenen.

  • Digitaal: via een webtoepassing(opent in nieuw venster) kunnen de raadsleden of kiezers digitaal kunnen tekenen voor een specifieke lijst.
  • Op papier: de lijstvoorbereider kan een blanco formulier downloaden. Na ondertekening moet de lijstvoorbereider de ingescande handtekeningen dan later toevoegen in de digitale toepassing of geeft ze fysiek af aan de voorzitter van het hoofdbureau op 14 september. Download de relevante documenten via de pagina ‘formulieren(opent in nieuw venster)’.
 • Stap 3

  Lijsttrekkers van kandidatenlijsten moeten de voordrachtsakte digitaal ondertekenen om de voordrachtsakte in te kunnen dienen.

  Ze kunnen de voordrachtsakten digitaal indienen van woensdag 4 september 2024 (9u) tot zaterdag 14 september 2024 (16u). Ze kunnen eventuele bijlagen op papier overhandigen aan de voorzitter van het hoofdbureau op zaterdag 14 september 2024 (van 9 tot 12u en 13 tot 16u).

  Lijsttrekkers van kandidatenlijsten in de faciliteitengemeenten (de 6 randgemeenten rond Brussel, de gemeente Voeren en de 5 taalgrensgemeenten) kunnen de voordrachtsakten zowel digitaal als op papier indienen. De indiening op papier gebeurt:

  • via de formulieren G26a, G27a, G28a of G29a
  • op 14 september 2024 (van 9 tot 12u en 13 tot 16u).

  De voorzitter van het hoofdbureau maakt uiterlijk op 3 september 2024 bekend hoe, waar en wanneer die de kandidatenlijsten zal ontvangen, via de website van de gemeente en het gemeentelijk infoblad (of een aanplakbrief op het aanplakbord van het gemeentehuis).

Voordracht kandidaat-opvolgers

Als de verkiezing zonder stemming zou eindigen, mogen er in gemeenten met minder dan 5000 inwoners bijkomend 3 kandidaat-opvolgers voorgedragen worden.

De voordracht van de kandidaat-opvolgers wijst de volgorde aan waarin zij dan worden voorgedragen. Ze moet, op straffe van nietigheid, voorkomen in dezelfde akte als de voordracht van de kandidaat-raadsleden. De kandidaten van beide categorieën moeten in die akte afzonderlijk worden gerangschikt, met nauwkeurige aanduiding van elke categorie.

Een kandidaat mag niet tegelijk als kandidaat-raadslid en als kandidaat-opvolger worden voorgedragen. Bij overtreding wordt de naam van de kandidaat geschrapt van de lijst der kandidaat-opvolgers.

Gebruiksaanwijzingen en instructievideo's

Heb je praktische hulp nodig bij de indiening van de voordrachtsakten via de toepassing? Medewerkers van je gemeente of het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) staan klaar om te helpen. De helpdesk van ABB is tijdens de kantooruren bereikbaar op 02 553 63 70.

Voor juridische vragen kunt u een e-mail sturen naar info@vlaanderenkiest.be(opent in uw e-mail applicatie).