Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lijstnamen Kandidaatstelling

Lijstnamen

Politieke partijen mogen hun lijstnaam vrij kiezen, al moet die naam wel aan bepaalde regels voldoen. Beschermde lijstnamen kunnen enkel gebruikt worden als de lijsttrekker een getuigschrift van de voorzitter van de partij kan voorleggen. Lijstnamen kunnen enkel beschermd worden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

​​​​​

Regels voor lijstnamen

Een lijstnaam mag maximaal uit 20 tekens bestaan. Alle tekens op een toetsenbord zijn toegelaten, behalve de dubbele aanhalingstekens (“) en het hekje (#). Een spatie wordt ook als een teken meegeteld, maar mag niet gevolgd worden door een andere spatie.

Beschermde lijstnamen

Een politieke partij kan een voorstel indienen tot bescherming van de lijstnaam die ze wil vermelden in de voordracht van kandidaten en tot de ontvangst van een gemeenschappelijk volgnummer. De Vlaamse Regering kan vervolgens het gebruik van bepaalde letterwoorden door anderen verbieden.

Lijstnamen kunnen pas beschermd worden als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • de politieke partij moet een politieke formatie in het Vlaams Parlement zijn die ten minste door 3 leden vertegenwoordigd is
  • het voorstel tot bescherming van de lijstnamen moet worden ondertekend door ten minste 3 Vlaamse parlementsleden die tot de politieke formatie behoren die de lijstnaam zal gebruiken. Een parlementslid mag maar 1 enkel voorstel ondertekenen
  • 1 van de parlementsleden die het voorstel heeft ondertekend moet het voorstel tot bescherming van de lijstnaam overhandigen aan de Vlaamse Regering of de gemachtigde van de Vlaamse Regering op de 40ste dag voor de verkiezing, dinsdag 3 september 2024, tussen 10 en 12 uur.

Een lijstnaam kan slechts verboden worden als bij een vorige verkiezing met het oog op de vernieuwing van parlementen op Europees, federaal en regionaal niveau bescherming werden verleend.

De lijst van de lijstnamen waarvan het gebruik verboden is, wordt op de 43ste dag voor de verkiezing (zaterdag 31 augustus 2024) in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De Vlaamse Regering kan het gebruik van de lijstnamen die op de kandidatenlijsten voor de provincieraadsverkiezing voorkomen en waarvan het gebruik ontzegd is, verbieden voor de gemeenteraadsverkiezing en .