Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokale verkiezingen straks digitaler en transparanter Nieuwsberichten van Vlaanderen Kiest 2024

Lokale verkiezingen straks digitaler en transparanter

Lokale verkiezingen
8 november 2023

Het verkiezingsproces voor de lokale en provinciale verkiezingen zal volgend jaar vereenvoudigen, verder digitaliseren en transparanter verlopen. Dat is een gevolg van het wijzigingsdecreet voor de kiesregelgeving, dat de Vlaamse Regering  op 27 oktober 2023 heeft goedgekeurd.

Een belangrijke vernieuwing die het decreet met zich meebrengt, is een verdere digitalisering van het verkiezingsproces. Vanaf de verkiezingen van 13 oktober 2024 moeten de voordrachtsakten en de verkiezingsuitgaven volledig digitaal worden ingediend. Dit heeft als doel de efficiëntie van het verkiezingsproces te verbeteren.

Een andere belangrijke wijziging is de publicatie van de resultaten per geografisch deelgebied, zoals deelgemeenten of wijken. In aanvulling op de resultaten op gemeentelijk niveau zullen kiezers nu ook meer nauwkeurig inzicht krijgen in hoe een bepaald dorp, wijk of deelgemeente heeft gestemd, wat zorgt voor meer inzicht in de lokale stemdynamiek. Deze resultaten zullen enkele dagen na de verkiezingen beschikbaar worden gesteld.

Het wijzigingsdecreet introduceert ook het recht voor bepaalde kiezers om een vrijstelling aan te vragen om als bijzitter van een stem- of telbureau te zetelen. Deze vrijstelling kan gegeven worden aan kiezers die al twee keer in een stem- of telbureau hebben gezeteld. Het aantal keer dat men gezeteld heeft, zal worden bijgehouden vanaf de federale verkiezingen op 9 juni 2024.

Daarnaast voert het wijzigingsdecreet nog een aantal andere wijzigingen door, waaronder de mogelijkheid voor sommige fusiegemeenten om zowel digitaal als op papier te stemmen en de implementatie van een centrale aanmaak van kiezerslijsten.

De wijzigingen in de kiesregelgeving zijn bedoeld om het democratische proces te versterken en de transparantie en efficiëntie van de lokale en provinciale verkiezingen te vergroten.