Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stemafdelingen Stem- en telbureaus

Stemafdelingen

De wijze van samenstelling van stemafdelingen wijzigt met de verkiezingen van 2024. Het college voor burgemeester en schepenen deelt alle kiezers op basis van herkenbare geografische deelgebieden in stemafdelingen in. Dit heeft tot doel om meer fijnmazige stemresultaten te verkrijgen. Het college wijst voor elke stemafdeling een afzonderlijk stemlokaal aan. In 1 gebouw kunnen verschillende stemlokalen worden ingericht.  Per stemafdeling wordt 1 stembureau ingericht. Voor de provincieraadsverkiezingen en de wordt dezelfde indeling gebruikt.​​​​

Samenstelling stemafdelingen

De manier waarop stemafdelingen worden samengesteld, verandert voor de lokale en provinciale verkiezingen van 2024. De indeling van kiezers gebeurt vanaf nu op basis van herkenbare geografische deelgebieden. Het doel van deze geografische indeling is om meer fijnmazige stemresultaten te verkrijgen: burgers en beleidsmakers kunnen de stemresultaten niet enkel op gemeenteniveau raadplegen maar ook op het niveau van kleinere deelgebieden.

Deze video(opent in nieuw venster) legt uit hoe dit in zijn werk gaat.

Om de stemafdelingen samen te stellen, moet het college van burgemeester en schepenen het grondgebied van de gemeente indelen in herkenbare geografische deelgebieden, zoals dorpen, wijken of gehuchten. Het staat de gemeente vrij om deze geografische deelgebieden zelf te bepalen, zolang de naamgeving herkenbaar is voor de burger. Een geografisch deelgebied kan een deelgemeente zijn maar ook de combinatie van een dorp met een of meerdere wijken uit een andere deelgemeente.

De stemafdelingen worden vervolgens samengesteld uit kiezers van hetzelfde herkenbaar geografisch deelgebied. Het college van burgemeester en schepenen beslist autonoom over het aantal kiezers per stemafdeling. Er zijn geen wettelijke minima en maxima van toepassing.

Benaming stemafdelingen

Het college kent aan iedere stemafdeling een naam toe. Die naam bestaat uit de naam van de gemeente, gevolgd door een volgnummer, te beginnen met het cijfer 1, en een herkenbare naam van het deelgebied (GEMEENTE-001-DEELGBIED). Uit die naamgeving moet duidelijk zijn in welk deelgebied (bv. deelgemeente, dorp, wijk) de kiezers van een stemafdeling wonen.

Voorbeeld

De fictieve gemeente Vlindermeer is opgedeeld in verschillende geografische deelgebieden: Zonnebrug, Bloemenveld, Bergzicht en Lentebeek. De volgnummers van de stemafdelingen lopen verder door de namen van de geografische deelgebieden:

StembureauNaam stembureau/stemafdeling
1Vlindermeer-001-Zonnebrug
2Vlindermeer-002-Zonnebrug
3Vlindermeer-003-Zonnebrug
4Vlindermeer-004-Bergzicht
5Vlindermeer-005-Bergzicht
6Vlindermeer-006-Bergzicht
7Vlindermeer-007-Bergzicht
8Vlindermeer-008-Bloemenveld
9Vlindermeer-009-Bloemenveld
10Vlindermeer-010-Lentebeek
11Vlindermeer-011-Lentebeek
12Vlindermeer-012-Lentebeek

Veelgestelde vragen