Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kiezerslijsten Stemrecht

Kiezerslijsten

De kiezerslijsten bevatten de namen, geboortedatum en hoofdverblijfplaats van Belgische en niet-Belgische gemeenteraadskiezers. Gemeenten kunnen hun lijst opvragen na extractie uit het Rijksregister. Ook lijsttrekkers en kandidaten kunnen de kiezerslijst van hun gemeente, of provincie ter beschikking krijgen om papieren verkiezingspropaganda te voeren. Niet gemachtigde personen mogen geen exemplaren of afschriften van de lijst ontvangen.  

Opvraging door gemeenten

De kiezerslijst bevat de gegevens van de gemeenteraadskiezers van de gemeente op basis van de toestand op 1 augustus 2024. Voor elke persoon die aan de kiesvoorwaarden voldoet, bevat de lijst de voornaam of voornamen, achternaam, geboortedatum en hoofdverblijfplaats. Naast de naam van de niet-Belgische personen die als kiezer geregistreerd zijn, staat de letter “V”.

Zodra de lijsten uit het Rijksregister zijn getrokken, kunnen de gemeenten hun kiezerslijst bij het Rijksregister opvragen. Daarna zijn ze zelf bevoegd om hun kiezerslijst te bewerken, zoals bijvoorbeeld voor de indeling van de kiezers in stemafdelingen.

Opvraging door lijsttrekkers en kandidaten

Volgende personen kunnen een kiezerslijst aanvragen:

 • de personen die zich schriftelijk ertoe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen voor de verkiezingen in de gemeente of voor de verkiezingen in het kiesdistrict waarin de gemeente ligt
 • iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een voordrachtsakte, ingediend met het oog op de verkiezing.

Een persoon die verklaard heeft een kandidatenlijst te zullen indienen, en uiteindelijk toch geen kandidatenlijst indient, en ook geen kandidaat is, mag geen gebruik meer maken van de kiezerslijst, ook niet voor verkiezingsdoeleinden.

Als een kandidaat van de kandidatenlijst wordt geschrapt, mag hij van de kiezerslijst geen gebruik meer maken, ook niet voor verkiezingsdoeleinden.

Je mag geen exemplaren of afschriften van de kiezerslijst afgeven aan personen die niet gemachtigd zijn ze te ontvangen.

De procedure voor de opvraging van kiezerslijsten gaat als volgt:

 • Stap 1

  Aanvraag

  Lijsttrekkers en kandidaten kunnen in principe tot op de dag van de verkiezingen de kiezerslijsten aanvragen. Ze doen dat met een schriftelijk verzoek aan de burgemeester via onderstaande formulieren:

  • voor de indiener van een kandidatenlijst voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen: A00a
  • voor een kandidaat voor de gemeente- of provincieraadsverkiezingen: A00b
  • voor de indiener van een kandidatenlijst voor de stadsdistricts-, gemeente- of provincieraadsverkiezingen: D00a
  • voor een kandidaat voor de stadsdistricts-, gemeente- of provincieraadsverkiezingen: D00b
 • Stap 2

  Betaling

  De personen die zich schriftelijk ertoe verbinden een kandidatenlijst voor te dragen voor de verkiezingen in de gemeente of voor de verkiezingen in het kiesdistrict waarin de gemeente ligt, krijgen de kiezerslijst gratis ter beschikking. De gemeente kan bijvoorbeeld met een code toegang te verlenen tot een webtoepassing. Als de gemeente de kiezerslijst op een digitale gegevensdrager geeft, krijgen deze personen 1 gratis exemplaar.

  Iedere persoon die als kandidaat voorkomt op een ingediende voordrachtsakte, kan tegen betaling van de kostprijs een kiezerslijst ontvangen.

 • Stap 3

  Ontvangst

  De kiezerslijsten worden alleen op digitale wijze ter beschikking gesteld.

  Ze zijn beschikbaar vanaf 26 augustus 2024. Lijsttrekkers kunnen de lijsten niet vóór die datum ontvangen. Kandidaten kunnen de kiezerslijst niet vóór 16 september 2024 ontvangen omdat de voorzitters van de hoofdbureaus de kandidatenlijsten pas op zaterdag 14 september 2024 ontvangen.

 • Stap 4

  Vernietiging kiezerslijsten

  Kiezerslijsten mogen na 13 oktober 2024 niet meer gebruikt worden.