Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stemrecht Stemmen

Stemrecht

Belgische kiezers hebben en stemrecht: ze kunnen stemmen én zich kandidaat stellen voor alle verkiezingen. Niet-Belgische EU-burgers mogen stemmen en zich kandidaat stellen voor gemeente- en . Niet-EU-burgers kunnen stemmen voor gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen als zij voldoen aan extra voorwaarden, maar ze kunnen zich geen kandidaat stellen. Kiezers kunnen hun actief en passief stemrecht verliezen door uitsluiting of schorsing.

Afschaffing stemplicht

De stemplicht (ook wel opkomstplicht genoemd) is afgeschaft. Burgers genieten voor de lokale en provinciale verkiezingen vanaf nu van stemrecht. Dit houdt in dat burgers niet meer verplicht zijn om te gaan stemmen.

De afschaffing van de stemplicht geldt enkel voor de lokale en provinciale verkiezingen.

Wie kan stemmen?

Overzicht van welke kiezers kunnen stemmen voor welke raad
Belgische kiezersEU-onderdanenNiet-EU-onderdanen
ProvincieraadJa NeenNeen
GemeenteraadJaJa, na registratieJa, na registratie
StadsdistrictraadJaJa, na registratieJa, na registratie
OCMW-raadJa
(alleen in de Vlaamse randgemeenten en Voeren)
NeenNeen

Wie kan verkozen worden?

Overzicht van wie verkozen kan worden voor welke raad’
Belgische kiezersEU-onderdanenNiet-EU-onderdanen
ProvincieraadJa NeenNeen
GemeenteraadJaJaNeen
StadsdistrictraadJaJaNeen
OCMW-raadJaJaNeen

Vanaf eind augustus 2024 zullen de gemeenten hun kiezerslijst bij het Rijksregister kunnen opvragen. Het gemeentebestuur is daarna bevoegd om de kiezerslijst te verwerken. Lijsttrekkers en kandidaten kunnen de kiezerslijst ter beschikking krijgen met het oog op het voeren van papieren propaganda-activiteiten.

Regelgeving