Gedaan met laden. U bevindt zich op: Registratie stemrecht niet-Belgen Stemrecht

Registratie stemrecht niet-Belgen

Niet-Belgische inwoners kunnen stemmen voor gemeente- en , maar niet voor provincieraadsverkiezingen of voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen (in de en in Voeren). Ze moeten zich vóór 1 augustus 2024 als kiezer inschrijven bij de gemeente van hun hoofdverblijfplaats.​​​

Registeren doen niet-Belgische burgers via de inschrijvingswebsite(opent in nieuw venster) of via een van onderstaande formulieren:

Na de registratie gaan de gemeenten na of de niet-Belgische burgers voldoen aan de specifieke kiesvoorwaarden.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft in een omzendbrief van 4 september 2017 aan de gemeenten gedetailleerde informatie gegeven over de inschrijving van niet-Belgische burgers op de kiezerslijsten.

Niet-Belgische burgers van lidstaten van de Europese Unie

Niet-Belgische burgers van een lidstaat van de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:

 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR). Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

More details in English are available on the Home Affairs’ website(opent in nieuw venster).

De niet-Belgische burgers uit de lidstaten van de Europese Unie kunnen kandidaat zijn voor de gemeente- en stadsdistrictsraadsverkiezingen, en voor de rechtstreekse OCMW-raadsverkiezingen in de 6 Vlaamse randgemeenten rond Brussel en in Voeren. Zij kunnen geen kandidaat zijn voor de provincieraadsverkiezingen.

Lees meer over de voorwaarden van kandidaatstelling.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie

De niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie die willen stemmen voor de gemeente-en stadsdistrictsraadsverkiezingen, moeten:

 • ten laatste op 31 juli 2024 een wettelijk verblijf in België kunnen aantonen gedurende een ononderbroken periode van minstens 5 jaar
 • op 1 augustus 2024 in de bevolkingsregisters van de gemeente ingeschreven zijn
 • op de dag van de verkiezing de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
 • op de dag van de verkiezing niet uitgesloten of geschorst zijn van het stemrecht.

De voorwaarde “ingeschreven in de bevolkingsregisters” betekent in dit geval:

 • ingeschreven in het bevolkingsregister in strikte zin (BR), of
 • ingeschreven in het vreemdelingenregister (VR).

Personen die ingeschreven zijn in het wachtregister (WR), kunnen niet stemmen.

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de bovenvermelde kiesvoorwaarden of zolang hij niet afgezien heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, ongeacht de gemeente waar hij zijn verblijfplaats in België heeft gevestigd.

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie kunnen geen kandidaat zijn voor de lokale of provinciale verkiezingen.