Voorwaarden

De software kan aangevraagd worden voor leerlingen uit het gewoon of buitengewoon basis- of secundair onderwijs. Ook leerlingen uit de opleidingstrajecten Secundair na Secundair (Se-n-Se) en HBO5 Verpleegkunde die in gericht worden door secundaire scholen recht hebben op het gratis gebruik van voorleessoftware.

Volgende leerlingen komen in aanmerking:

 • leerlingen met een attest dyslexie (ernstige leesproblemen)
 • leerlingen met een attest dyspraxie (ernstige schrijfproblemen)
 • leerlingen in het gewoon onderwijs met een gemotiveerd verslag
 • leerlingen met een (inschrijvings)verslag type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 of basisaanbod
 • leerlingen met een ADIBib-attest van het CLB. Dit attest wordt opgemaakt voor leerlingen die buiten de bovenstaande doelgroepen vallen, maar die wel zinvol gebruik kunnen maken van ADIBoeken en voorleessoftware.

Procedure

 • Leraren, ouders, de zorg- of de ICT-coördinator kunnen leerlingen registreren(opent in nieuw venster).
  • Er is geen deadline voor de registratie. U kunt op elke dag een aanvraag indienen voor het lopende schooljaar.
  • De registratie moet elk schooljaar vernieuwd worden. U kunt de licentie van het laatste schooljaar gebruiken tot en met 30 september.
 • U kunt een keuze maken uit verschillende pakketten voorleessoftware. Die keuze geldt voor het lopende schooljaar. Bij een vernieuwing kunt u de softwarekeuze wijzigen.
 • De geldigheid van de aanvraag wordt gecontroleerd door vzw Eureka. De inschrijver krijgt daarna een e-mail en kan de software gratis gebruiken voor het lopende schooljaar.

Bedrag

De voorleessoftware is gratis.

Uitzonderingen

Komen niet in aanmerking:

 • cursisten in het volwassenenonderwijs
 • studenten uit het hoger onderwijs
 • jongeren die huisonderwijs volgen.

Zij kunnen wel gratis ADIBoeken gebruiken maar moeten zelf de voorleessoftware aankopen of daarvoor een beroep doen op het beleid van hun onderwijsinstelling.