Voorwaarden

Wie komt in aanmerking?

  • Ondernemingen en kennisinstellingen, zoals een universiteit, hogeschool, een wetenschappelijke instelling, het Nationaal Fonds Wetenschappelijk Onderzoek of het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen 
  • Wetenschappers met een specifiek doctoraats, master- of bachelordiploma hebben. U vindt de lijst van de diploma's op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Projecten of programma's met als doel:

  • fundamenteel onderzoek
  • industrieel onderzoek
  • experimentele ontwikkeling.

U vindt alle details over de voorwaarden op de website op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Procedure

●    Meld uw project of programma aan ((opent in nieuw venster)) op de website van de Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid.
●    De POD Wetenschapsbeleid gaat na of uw project of programma aan alle voorwaarden voldoet.
●    De FOD Financiën bepaalt via een controle of u de vrijstelling krijgt.

Bedrag

De steun bestaat er in dat de werkgevers 80% van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing op de masterdiploma’s (40% voor bachelordiploma's) niet aan de fiscus door hoeven te storten.