Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling in de BIV voor gemeenschappelijk vervoer van rolstoelgebruikers

Vrijstelling in de BIV voor gemeenschappelijk vervoer van rolstoelgebruikers

Vanaf 01.01.2023 is er een vrijstelling in de Belasting op Inverkeerstelling voor voertuigen die gebruikt worden voor gemeenschappelijk rolstoelvervoer.

Voorwaarden

  1. Het voertuig moet worden gebruikt voor gemeenschappelijk vervoer van rolstoelgebruikers. Dit wil zeggen dat er in dit voertuig minstens twee rolstoelgebruikers kunnen worden vervoerd. Voor voertuigen voor het individueel vervoer van personen met een handicap bestaat immers een andere vrijstelling.
  2. Er moet een verbouwing van het voertuig zijn gebeurd, die bestaat uit een bodemverlaging en/of de plaatsing van een rolstoelplateaulift.
  3. Deze verbouwing heeft specifiek plaatsgevonden voor het vervoer van rolstoelgebruikers.

Bedrag

Als u een vrijstelling krijgt, dan moet u geen BIV betalen.

Als uw aanvraag tot vrijstelling nog niet werd goedgekeurd en u ontvangt toch een aanslagbiljet, dan raden wij u aan om het aanslagbiljet te betalen. Als u recht hebt op de vrijstelling ontvangt u binnen de twee maanden na goedkeuring van de vrijstelling een terugbetaling.

Procedure

Aanvragen van de vrijstelling

U vraagt de vrijstelling éénmalig aan met het aanvraagformulier:

  • onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. In dat geval zult u geen aanslagbiljet ontvangen.
  • of na ontvangst van uw aanslagbiljet. Dan hebt u nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voeg bij uw aanvraagformulier volgende documenten:

  • een homologatieattest, waaruit de hierboven opgesomde verbouwing blijkt. Dit homologatieattest betreft een geldig certificaat van individuele nationale goedkeuring van een voertuig en wordt afgeleverd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken naar aanleiding van de herkeuring na de verbouwing van het voertuig. Een gelijkwaardig certificaat dat wordt afgeleverd door de bevoegde entiteit van een staat binnen de Europese Economische Ruimte wordt eveneens aanvaard.

Bezorg de ondertekende aanvraag:

U krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

Bij elke wijziging (bijv. als u verandert van nummerplaat of als u verhuist naar een ander gewest) moet u de vrijstelling opnieuw aanvragen.

Toekennen van de vrijstelling

U ontvangt 6 maanden na de ontvangstmelding een beslissingsbrief van de Vlaamse Belastingdienst:

  • Bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvangt u geen aanslagbiljet meer.
  • Bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld.

De vrijstelling geldt voor onbeperkte duur, uiteraard zolang het voertuig aan de voorwaarden van de vrijstelling blijft voldoen.

Bij vervanging van een voertuig (onder dezelfde of een andere nummerplaat) moet de vrijstelling opnieuw worden aangevraagd, met het bijhorende homologatiecertificaat. Op dat ogenblik zal gecontroleerd worden of het nieuwe voertuig aan alle voorwaarden van de vrijstelling voldoet.

Stopzetten van de vrijstelling

Als u de vrijstelling stopzet moet u dit melden aan de Vlaamse Belastingdienst met het aanvraagformulier tot stopzetting van een vrijstelling.

Veelgestelde vragen