Gedaan met laden. U bevindt zich op: Andere vrijstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting

Andere vrijstellingen van de jaarlijkse verkeersbelasting

Ook voor verscheidene andere voertuigen geldt een vrijstelling van de jaarlijkse verkeersbelasting.

Voertuigen voor een openbare dienst

Een interventie door de brandweer.
© Benoit De Freine

De voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor een openbare dienst (bijv. de Post, de brandweer, het leger, enz.);

Ziekenauto's

Ziekenauto's zijn vrijgesteld op voorwaarde dat

 • het voertuig is ingeschreven als ziekenauto bij de DIV
 • en het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor het vervoer van zieke of gewonde personen.

Deze voertuigen zijn ook vrijgesteld van de BIV.

Er is geen vrijstelling voor:

 • voertuigen gebruikt voor de bevoorrading van ziekenhuizen of klinieken met farmaceutische producten of andere waren
 • voertuigen van de Medische Urgentie Groep (de MUG heeft enkel als doel gespecialiseerd personeel ter plaatse te brengen)

Taxi

Foto taxi

Taxi’s of voertuigen verhuurd met bestuurder zijn vrijgesteld op voorwaarde dat:

 • het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor taxidiensten
 • de aanvraag tot vrijstelling gestaafd wordt met een door de gemeente goedgekeurde vergunning tot het exploiteren van een taxidienst.

De vrijstelling geldt per voertuig tot de einddatum van de geldigheidsperiode van de vergunning (normaliter 5 jaar). Bij elk voertuig dat u inschrijft, moet u opnieuw een vergunning en een vrijstelling aanvragen, zo niet kan de vrijstelling niet worden toegekend.

Wenst u na de einddatum van de geldigheidsperiode van de vergunning verder aanspraak te maken op de vrijstelling, dan moet u de vergunning verlengen. Zo niet zal de verkeersbelasting terug verschuldigd zijn vanaf de maand waarin de vergunning afloopt.

De BIV blijft verschuldigd.

De bromfietsen en motorfietsen met een cilinderinhoud < 251 cc

 • motorfietsen met een cilinderinhoud ≤ 250 cc (cm³) zijn vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting (VB)
 • motorfietsen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof zijn niet belastbaar in de jaarlijkse verkeersbelasting

Op deze motofietsen moet u wel BIV betalen. Motorfietsen die uitsluitend aangedreven worden door een elektrische motor of waterstof zijn vrijgesteld.

Landbouwvoertuig

Landbouwvoertuigen zijn vrijgesteld op voorwaarde dat ze uitsluitend gebruikt worden voor de landbouwarbeid.

Personenvervoer

Geregeld personenvervoer

Hieronder vallen bijvoorbeeld minibusjes die werknemers van en naar het werk voeren of de schoolbus. Deze voertuigen worden vrijgesteld op voorwaarde dat het voertuig uitsluitend gebruikt wordt voor (een bijzondere vorm van) geregeld personenvervoer (voor eigen rekening).

Volgende bewijsstukken moeten worden voorgelegd:

 • een afschrift van een vergunning/overeenkomst voor het uitvoeren/exploiteren van een bijzondere vorm van geregeld vervoer afgeleverd door het Vlaamse Gewest
 • of een afschrift van een attest voor vervoer voor eigen rekening (voor een autobus) afgeleverd door het Vlaamse Gewest

Duur:

 • de vrijstelling geldt tot de einddatum van de geldigheidsperiode van de vergunning/ overeenkomst of het attest (is maximaal 5 jaar geldig).

Als u na de einddatum verder aanspraak wenst te maken op vrijstelling moet de vergunning/overeenkomst of het attest verlengd worden, zo niet, zal de jaarlijkse verkeersbelasting terug verschuldigd zijn vanaf de maand waarin de vergunning/overeenkomst of het attest afloopt.

 • of vanaf de maand volgend op de einddatum van de vorige vergunning/overeenkomst of het attest als deze datum valt op de laatste dag van de maand.

Diensten aangepast vervoer

Voertuigen die ingezet worden door vervoerders die gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Regering en die uitsluitend gebruikt worden voor het vervoer van personen met een handicap of met een ernstig beperkte mobiliteit. De vrijstelling geldt voor onbeperkte duur.

Andere

Ook volgende voertuigen zijn vrijgesteld: