Gedaan met laden. U bevindt zich op: Jaarlijkse verkeersbelasting

Jaarlijkse verkeersbelasting

De jaarlijkse verkeersbelasting is een gewestelijke belasting op motorvoertuigen die personen of goederen over de weg vervoeren. In Vlaanderen wordt de verkeersbelasting geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

Wanneer en waar

Vanaf wanneer de verkeersbelasting verschuldigd is hangt af van het type voertuig. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • niet zelf aan te geven voertuigen: personenwagens en aanverwante voertuigen worden belast na inschrijving van het voertuig in het repertorium van de DIV.
  • aan te geven voertuigen: voor andere voertuigen moet u eerst zelf nog een aangifte doen.

Betaling

Degene die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig moet de verkeersbelasting betalen.