Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Betaling jaarlijkse verkeersbelasting

Degene die vermeld staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig moet de verkeersbelasting betalen.

Wie moet de jaarlijkse verkeersbelasting betalen?

Niet aan te geven voertuigen (Personenwagens en aanverwante voertuigen)

De persoon op wiens naam het voertuig ingeschreven is moet de jaarlijkse verkeersbelasting betalen.

Aan te geven voertuigen

De persoon die het voertuig voortdurend gebruikt of exploiteert betaalt de jaarlijkse verkeersbelasting, doordat hij er de eigendom of het persoonlijk bezit van heeft, of er door huur of een andere overeenkomst voortdurend of gewoonlijk over beschikt. Meestal is de gebruiker of exploitant van een voertuig ook de eigenaar ervan.

Wanneer moet ik mijn jaarlijkse verkeersbelasting betalen?

Niet aan te geven voertuigen (personenwagens en aanverwante voertuigen)

De jaarlijkse verkeersbelasting moet u betalen vanaf het moment u uw voertuig verplicht inschrijft bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). De inschrijving geldt hier als het onweerlegbaar vermoeden dat u het voertuig op de openbare weg gebruikt. Met andere woorden betaalt u de jaarlijkse verkeersbelasting “automatisch” vanaf U het inschrijft bij de DIV.

Wanneer het voertuig in de loop van het aanslagjaar in aanmerking komt voor een vrijstelling of u het schrapt, berekent de Vlaamse Belastingdienst de niet verstreken maanden van het betreffende aanslagjaar. Naargelang het geval ontvangt u een terugbetaling of wordt het bedrag dat u nog moet betalen verminderd.

Aan te geven voertuigen

U betaalt de jaarlijkse verkeersbelasting hier niet automatisch nà de inschrijving. Vanaf het moment dat u het voertuig op de openbare weg gebruikt, doet u aangifte bij de Vlaamse Belastingdienst. Stalt u het voertuig langere tijd of gebruikt u het enkel op private wegen, dan moet u geen aangifte doen. Het voertuig is dan niet belastbaar.

Hoe ontvang ik mijn aanslagbiljet verkeersbelasting?

De Vlaamse Belastingdienst gebruikt een vaste volgorde om aanslagbiljetten verkeersbelasting te verzenden:

  • is uw eBox actief, dan gebeurt de verzending via eBox; u krijgt een verwittiging dat er een aanslagbiljet verzonden is via de documentendienst die u gewoonlijk gebruikt op het mailadres dat u daar opgegeven hebt (Mijn Burgerprofiel, Doccle, KBC, ...)
  • is uw eBox niet actief, maar hebt u de Vlaamse Belastingdienst aanvaard als verzender in Zoomit, dan vindt u uw aanslagbiljet terug via Zoomit in uw banktoepassing
  • is uw eBox niet actief en gebruikt u Zoomit ook niet, dan ontvangt u uw aanslagbiljet op papier via de post.

Hoeveel tijd heb ik om te betalen?

De belasting moet u betalen binnen een termijn van twee maanden vanaf de datum van verzending van het aanslagbiljet, op het rekeningnummer van de Vlaamse Belastingdienst.

Als u uw Vlaamse belastingen niet tijdig betaalt, zal de Vlaamse Belastingdienst de invordering opstarten. In dat geval komen bij het basisbedrag van de belasting nog aanvullende nalatigheidsintresten en kosten.

Kan ik vragen om uitstel van betaling of een afbetalingsplan?

U kunt geen uitstel van betaling krijgen maar u kunt wel een afbetalingsplan aanvragen.