Voorwaarden

U kunt een vrijstelling krijgen als uw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Deze regeling is enkel voor het huishoudelijk afvalwater van gezinnen.

Procedure

  • Als de gemeente, het waterbedrijf of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend.
    Wordt de vrijstelling toch niet automatisch toegekend? Contacteer dan uw waterbedrijf, en vraag de vrijstelling aan.
  • Hebt u de IBA zelf geplaatst en zorgt u zelf voor het onderhoud?
    • Vraag dan bij uw gemeentebestuur een attest waaruit blijkt dat uw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
    • Bezorg dat attest aan uw waterbedrijf om de vrijstelling te krijgen. Het attest is 5 jaar geldig. Na 5 jaar moet u opnieuw een attest aanvragen bij uw gemeentebestuur.

Veelgestelde vragen