Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor monumenten

Vrijstelling van de onroerende voorheffing voor monumenten

Voor bepaalde monumenten kan een vrijstelling van de onroerende voorheffing verleend worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het onroerend goed aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het onroerend goed of een gedeelte ervan is als monument beschermd;
  • het onroerend goed is door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven of in volle eigendom afgestaan aan een vereniging of stichting:
    • die is opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen;
    • waarvan het de hoofddoelstelling is om een of meer beschermde onroerende goederen waarvan ze eigenaar of erfpachter is, in stand te houden, te beheren en te ontsluiten.

Procedure

U kunt deze vrijstelling aanvragen door een bezwaar in te dienen.