Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling moet het onroerend goed aan volgende voorwaarden voldoen:

  • het onroerend goed of een gedeelte ervan is als monument beschermd;
  • het onroerend goed is door de Vlaamse Regering in erfpacht gegeven of in volle eigendom afgestaan aan een vereniging of stichting:
    • die is opgericht overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en de Europese politieke partijen en stichtingen;
    • waarvan het de hoofddoelstelling is om een of meer beschermde onroerende goederen waarvan ze eigenaar of erfpachter is, in stand te houden, te beheren en te ontsluiten.

Procedure

U kunt deze vrijstelling aanvragen door een bezwaar in te dienen.

Aanverwante inhoud