Voorwaarden

Om te kunnen genieten van deze vrijstelling moet het onroerend goed aan deze drie voorwaarden samen voldoen:

 • het onroerend goed moet de aard van nationaal domeingoed hebben
  Alle eigendommen van de staat, de gemeenschappen, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen worden als nationaal domeingoed beschouwd.
   
 • het onroerend goed mag op zichzelf niets opbrengen
  Het onroerend goed moet onproductief zijn en mag dus niet worden verhuurd aan privé personen.
   
 • het onroerend goed moet voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut worden gebruikt
  Het grote publiek moet van de voordelen van de instelling kunnen genieten en de dienst van algemeen nut waarvoor het onroerend goed wordt gebruikt moet aansluiten bij de wettelijke opdracht van de openbare instelling waartoe het goed behoort.

Procedure

U kunt deze vrijstelling aanvragen via het online aanvraagformulier en versturen:

 • online via het digitaal loket
 • schriftelijk via het loket in Aalst

Bedrag

Als een onroerend goed erkend is als nationaal domeingoed, dan moet er geen onroerende voorheffing betaald worden.