Voorwaarden

Om vrijgesteld te worden, moeten de onroerende goederen tegelijk aan de volgende voorwaarden voldoen. Ze moeten:

  • de aard van nationaal domeingoed hebben.
  • op zichzelf niets opbrengen (improductief zijn).
  • voor een openbare dienst of een dienst van algemeen nut gebruikt worden.

Procedure

U moet deze vrijstelling aanvragen via het aanvraagformulier hieronder. Als u al een aanslagbiljet ontvangen hebt voor het onroerend goed in kwestie, dan kunt u dit formulier ook gebruiken om een bezwaar in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Als een onroerend goed voor een bepaald aanslagjaar van de onroerende voorheffing wordt vrijgesteld, blijft die vrijstelling ook de volgende jaren behouden zonder dat een nieuw verzoek moet ingediend worden. De Vlaamse Belastingdienst controleert periodiek of nog aan alle voorwaarden is voldaan.