Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van onroerende voorheffing na verbouwing van handelspand tot woning (tot en met 2018)

Vrijstelling van onroerende voorheffing na verbouwing van handelspand tot woning (tot en met 2018)

Als u een klein handelspand tot woning verbouwde, kon u voor een periode van 3 aanslagjaren een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing genieten. 

Voorwaarden

Enkel de omvorming van kleine handelszaken tot woning kon recht geven op vrijstelling. Daarvoor moest voldaan zijn aan een aantal voorwaarden:

  • het moest gaan om een "klein" handelspand. Een handelspand werd als "klein" beschouwd wanneer het een maximale vloeroppervlakte van 15 are had.
  • minimaal 50% van de vloeroppervlakte moest voor de handelsactiviteit gebruikt worden. Minstens 50% van deze vloeroppervlakte moest gebruikt worden voor het voeren van een handelsactivititeit waarvoor een inschrijving in het handels- of ambachtenregister vereist was. Als het pand gebruikt werd voor een vrij beroep (geneesheer, advocaat, notaris,...) gold de vrijstelling dus niet.
  • de verbouwing tot woning moest gebeuren volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Wie de vrijstelling wou genieten, moest daarom een geldige bouwvergunning kunnen voorleggen. Als de werken geen bouwvergunning vereisten, verviel deze voorwaarde uiteraard.

Bedrag

Als u een klein handelspand tot woning verbouwde, kon u tijdens een periode van 3 aanslagjaren een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing genieten. De vrijstellingsperiode ging in vanaf het aanslagjaar dat volgde op het jaar waarin de woning effectief werd betrokken.

Procedure

De vrijstelling kan nog enkel aangevraagd worden voor het aanslagjaar 2018 en vorige. Daarom is het formulier nog beschikbaar; in de praktijk kan u het nog gebruiken om de aanvraag te doen onder de vorm van een bezwaar voor het aanslagjaar 2018 en vorige, mits u dat aanslagbiljet nog maar recent ontvangen heeft. Een bezwaar moet u immers binnen de drie maanden indienen. Gebruik daarvoor het formulier hieronder.