Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van onroerende voorheffing op grond van de bijzondere bestemming van het onroerend goed

Vrijstelling van onroerende voorheffing op grond van de bijzondere bestemming van het onroerend goed

Voor sommige onroerende goederen wordt een vrijstelling toegekend omdat ze voor bepaalde doeleinden aangewend worden.

Voorwaarden

1e voorwaarde: aanwending voor specifieke doeleinden

De wet somt de doeleinden op waarvoor het onroerend goed aangewend moet worden. Als een onroerend goed voor meerdere doeleinden aangewend wordt, kan enkel vrijstelling toegekend worden voor de delen die voor de opgesomde doeleinden aangewend worden. De rest van het onroerend goed zal gewoon belast worden.

De opgesomde doelen zijn:

  • openbare eredienst
  • onderwijs
  • hospitalen, rusthuizen, klinieken, dispensaria
  • vakantiehuizen voor gepensioneerden
  • andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen (hiermee wordt bedoeld: soortgelijk aan de in de vorige vier puntjes expliciet opgesomde categorieën (zoals bijvoorbeeld assistentiewoningen, kinderdagverblijven, maatwerkbedrijven, beschut wonen...).

2e voorwaarde: gebrek aan winstoogmerk

De afwezigheid van winstoogmerk wordt beoordeeld in hoofde van diegene die het goed voor het vermelde specifieke doel aanwendt of bestemt.

Bedrag

Het gaat om een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing, inclusief de opcentiemen.

Procedure

Vrijstelling aanvragen

Vraag de vrijstelling aan met het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Als u al een aanslagbiljet ontvangen heeft voor het onroerend goed in kwestie, dan kunt u dit aanvraagformulier ook gebruiken om een bezwaar in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Op het aanvraagformulier staat vermeld:

  • welke bewijsstukken u moet meesturen die aantonen dat u aan de voorwaarden voldoet.
  • hoe u het aanvraagformulier moet indienen.

Duur en hernieuwing van de vrijstelling

  • Bij de beoordeling van de vrijstelling wordt beslist voor hoe lang de vrijstelling kan worden verleend. Als de vrijstelling voor een bepaalde duur verleend wordt, dan staat de periode en de reden waarom duidelijk vermeld in de beslissingsbrief.
  • Na het verstrijken van de vrijstellingsperiode zal u opnieuw een aanslagbiljet ontvangen. Als er niets gewijzigd is aan het gebruik van het onroerend goed, dan kan u de verlenging van de vrijstelling aanvragen binnen de wettelijke bezwaartermijn.
  • De verlenging van vrijstelling voor een erkende assistentiewoning vraagt u aan met onderstaand formulier.