Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfscentra

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfscentra

Jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfscentra zijn vrijgesteld van onroerende voorheffing. Als ze tijdig geregistreerd worden, wordt de vrijstelling automatisch toegekend. Anders kan het via een bezwaarschrift.

Voorwaarden

Volgende onroerende goederen kunnen vrijgesteld worden van onroerende voorheffing:

  • de jeugdlokalen en -terreinen die gebruikt worden door:
    • landelijk georganiseerde en gesubsidieerde jeugdverenigingen en hun lokale afdelingen (decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid)
    • lokale jeugdwerkinitiatieven waarvan het gemeentebestuur bevestigt dat ze jeugdwerk verrichten (zoals bedoeld in artikel 9, § 3, tweede lid, van hetzelfde decreet.
  • de jeugdverblijfscentra: lokalen en terreinen die gebruikt worden als sociaal-toeristisch verblijf die het label jeugdtoerisme hebben (artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 betreffende de erkenning en de financiële ondersteuning van verblijven in het kader van `Toerisme voor Allen').

Procedure

Automatisch bij juiste registratie

De vrijstelling wordt automatisch toegekend als alle noodzakelijke gegevens van de jeugdlokalen tijdig en juist geregistreerd zijn. Voor de registratie werkt de Vlaamse Belastingdienst samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Op de website van de Ambrassade, een netwerk- en ondersteuningsorganisatie voor het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel, vindt u een uitgebreide toelichting over de onroerende voorheffing, op maat van de jeugdorganisaties en de nodige links om de registratie uit te kunnen voeren(opent in nieuw venster).

Via bezwaar bij geen juiste registratie

Als u toch een aanslagbiljet krijgt en u meent dat u in aanmerking komt voor vrijstelling, dan moet u zeker tijdig een bezwaar indienen.