Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is een sectorconvenant en wat zijn addenda?

Wat is een sectorconvenant en wat zijn addenda?

Een sectorconvenant is een overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en de sectoren (sectorale sociale partners), op initiatief van die laatste. Daarin engageren de sectorale sociale partners zich om in hun sector engagementen op te nemen met betrekking tot:

  • aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
  • levenslang leren
  • diversiteit

Sectorconsulenten voeren deze engagementen op het terrein uit.

Addenda bij de sectorconvenants sluiten we af om sectorconvenants te verlengen of om de ondersteuning van een specifieke beleidsdoelstelling een extra (financiële) boost te geven (vb. duaal leren, non-discriminatie en inclusie).

Verankerd in het decreet

Het sluiten van sectorconvenants werd verankerd in het decreet van 13 maart 2009(PDF bestand opent in nieuw venster).