De waterscan is gratis

  • als u een 'beschermde klant' bent
  • of voor een klant
    • die wordt voorgedragen door een OCMW, een CAW of een andere instelling voor schuldbemiddeling
    • bij wie een gratis energiescan werd uitgevoerd en die actief een waterscan aanvraagt.

Voor andere klanten is de waterscan niet gratis.

Neem contact op met uw waterbedrijf ((opent in nieuw venster)) om een waterscan aan te vragen.