Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwen van een bijenburcht Voor iedereen

Bouwen van een bijenburcht

Het bouwen van een bijenburcht is een goede en creatieve manier om bij te dragen aan het leefgebied van de wilde bij.

 

Educatief bord "Bijenburcht"

Bijenburcht

Unieke woonplaats voor veel bijensoorten

De meeste bijensoorten nestelen in de grond, vaak in schuine of verticale wanden of hellingen. De open, zandige grond van de bijenburcht voorziet een geschikte nestgelegenheid voor diverse soorten zandbijen. Door ook stengels en houtstronken toe te voegen aan de burcht, wordt het bovendien een geschikte nestelplek voor metselbijen. De combinatie van meerdere soorten nestgelegenheid maakt de bijenburcht een unieke woonplek voor veel bijensoorten. Zorg je in de omgeving voor een bloemrijk gebied met de juiste wilde planten, bomen en struiken, dan is er het hele jaar door voldoende voedsel beschikbaar.

Om wilde bijen te lokken naar de burcht, is het essentieel om de bijenburcht op een geschikte plek en met het juiste materiaal aan te leggen. Minstens zo belangrijk is het om de bijenburcht goed te onderhouden.

Op welke plek

Bijen houden van warme omstandigheden. Kies daarom een zonnige plaats met een droge ondergrond. Zorg dat de burcht (open kant van de halve maanvorm) op het zuiden is georiënteerd, iets op het zuidoosten of zuidwesten mag ook. Door de halve-maanvorm wordt meer warmte vastgehouden. Ook zorgt dit voor variatie in het microklimaat, waar ook andere insecten van profiteren.

Bescherming tegen harde wind is ook belangrijk. Zoek daarom een beschutte plek uit of creëer beschutting rondom de burcht in de vorm van een heg of takkenril.
Bijen hebben binnen een straal van 100m voldoende nectar en stuifmeel nodig. De aanwezigheid van veel bloeiende inheemse kruiden en struiken op de gekozen locatie is daarom essentieel. Met wat extra beheer en inrichting kun je zelf voor meer bloemenrijkdom zorgen. Het advies is om bij aanplant zoveel mogelijk gebruik te maken van biologisch geteeld materiaal. Tot slot is het een meerwaarde de bijenburcht aan te leggen in de buurt van open water (vijver, poel, gracht o.i.d.) of een kleine natuurlijke laagte waar water in kan blijven staan. Het water wordt gebruikt om te drinken en om modder te maken om daarmee de nestgangen af te sluiten. Er zijn ook bijensoorten die hiervoor gebruik maken van kleine steentjes, bladeren, hars, zand of klei.

Zelf aan de slag in je achtertuin

Ook een kleine bijenburcht kan al veel bijdragen. Enkele tips voor als je op kleinere schaal een bijenburcht wil aanleggen.

  • Graaf de ruimte voor de bijenburcht 30 cm uit en vul deze met zand. Dat voorkomt opgroeiend onkruid.
  • Maak een stapelmuur in boogvorm van stenen, oude pannen of boomstammen. Gebruik leem of leemhoudende grond als cement.
  • Verstevig de muur aan de achterkant met de grond die je weghaalde in het begin. Plaats er opstaande boomstammen op naar eigen ontwerp en boor in de boomstammen gaatjes voor de metselbijen.
  • Stort aan de zonnekant zanderige grond tegen het stapelmuurtje.
  • Neem af en toe te sterke begroeiing weg.
  • Bewaak dat er voldoende voedsel en water is voor de bewoners!

Beheer van de bijenburcht

Na de aanleg van de burcht en het geschikt maken van de omgeving is het belangrijk om de burcht goed te blijven onderhouden. Voor onderhoud van de burcht is het vooral van belang dat deze voldoende kaal blijft en alleen wat schaarse begroeiing heeft. Als er teveel onkruid gaat groeien, zal de burcht niet meer door wilde bijen gebruikt worden. Zorg er daarom voor dat opslag van kruiden en zaailingen van struiken en bomen op tijd wordt verwijderd. Een goede methode is om eens per jaar de helft van de burcht onkruidvrij maken, en het volgende jaar de andere helft. De meeste geschikte periode hiervoor is februari.

Meer weten over het bouwen van een bijenburcht, kijk dan hier voor de instructies.

Bijenburchten in Vlaanderen

Vind hier je inspiratie voor je eigen bijenburcht