Maak een plekje voor de vrienden van de bij

Dit jaar richten we ons niet alleen op bijen, maar op alle bestuivers. Naast bijen en hommels zorgen ook dag- en nachtvlinders, zweefvliegen, kevertjes en heel wat andere insecten voor de bestuiving van planten. Dat is niet alleen belangrijk voor onze voedselvoorziening, maar tevens voor het in stand houden van de biodiversiteit.

Doe mee en kies als echte bijenheld voor een tuin waar alle bestuivers welkom zijn.

Meer over de campagne van 2024

Meer over de peter en meter van Week van de bij

In de kijker

Campagnemateriaal

Download onze affiches van Week van de Bij.