Werkbaarheidscheques

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per onderneming. Uw onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dat tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

  • Steunpercentage: 60%
  • Private cofinanciering: 40%
  • Steunplafond: 10.000 euro per onderneming

Verhoging kmo-portefeuille

Er is een maximale subsidie voorzien van 5.000 euro per onderneming. De verhoging kan alleen aangewend worden in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Uw onderneming kan steun aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het budget van de verhoging kmo-portefeuille uitgeput is.

  • Steunpercentage: 40% kleine onderneming en 30% middelgrote onderneming
  • Private cofinanciering: 60% kleine onderneming en 70% middelgrote onderneming
  • Steunplafond: 5.000 euro per onderneming in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd.

Heb ik een kleine of middelgrote onderneming?

De officiële grootte van de KMO hangt af van:

  • het aantal werknemers
  • de omzet
  • het balanstotaal.

Op basis van de bovenstaande criteria wordt de ondernemingsgrootte vastgesteld. Als het bedrijf een rechtspersoon is, worden de gegevens opgehaald bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De groottebepaling wordt vastgesteld bij de eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep?

Hou daar rekening mee als u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van de onderneming. Bekijk hier de richtlijnen.