Werkbaarheidscheques

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per organisatie over een periode van 1 jaar (2022) of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

  • Steunpercentage: 60%
  • Private cofinanciering: 40%
  • Steunplafond: 10.000 euro per onderneming

Verhoging kmo-portefeuille

Er is een maximale subsidie voorzien van 5.000 euro per onderneming.

De verhoging kan alleen aangewend worden in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Uw onderneming kan steun aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het budget van de verhoging kmo-portefeuille uitgeput is.

  • Steunpercentage: 30% voor een kleine onderneming en 20% voor een middelgrote onderneming.

  • Private cofinanciering: 70% voor een kleine onderneming en 80% voor een middelgrote onderneming, naar analogie met de percentages die van toepassing zijn op de kmo-portefeuille.

  • Steunplafond: 5.000 euro per onderneming in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd.

Kleine of middelgrote onderneming?

De officiële grootte van de kmo hangt af van:

  • het aantal werknemers
  • de omzet
  • het balanstotaal.

Op basis van de bovenstaande criteria wordt de ondernemingsgrootte vastgesteld. Als het bedrijf een rechtspersoon is, worden de gegevens opgehaald bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

De groottebepaling wordt vastgesteld bij de eerste steunaanvraag. Die blijft gelden voor de rest van het kalenderjaar.

Maakt uw onderneming deel uit van een groep?

Hou daar rekening mee als u een subsidie aanvraagt. De groepsstructuur bepaalt mee de grootte van de onderneming.

Bekijk hier de richtlijnen.


Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille