Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkbaarheidscheques en verhoging kmo-portefeuille aanvragen en ontvangen

Werkbaarheidscheques en verhoging kmo-portefeuille aanvragen en ontvangen

De laatste dag waarop u aanvragen voor de maatregel van de werkbaarheidscheque en de verhoging KMO-Portefeuille 2024 kan indienen is 31 juli 2024.

De einddatum waarop er prestaties kunnen verricht worden is 31 augustus 2024.

Indien het beschikbare budget reeds vroeger toegekend wordt aan projectaanvragen, dan kan er vroeger dan 31 juli 2024 afgesloten worden.

Het beschikbaar budget voor 2024 bedraagt € 3 miljoen. Van zodra hiervan nog maximaal 500.000 EUR beschikbaar is zullen we dat hier publiceren. Ook in de online applicatie, zullen begunstigden kunnen raadplegen op hoeveel middelen ze nog recht hebben tot het plafond bereikt is.

Een werkbaarheidscheque en/of aanvraag verhoging KMO-portefeuille vraagt u aan via de online applicatie(opent in nieuw venster).

Als ondersteuning voor het indienen van de aanvraag kan u instructievideo’s(opent in nieuw venster) en een handleiding. De handleiding vindt u hier(PDF bestand opent in nieuw venster) of bij de oproep onder het tabblad ‘Bijlagen’.

U geeft een start- en einddatum op voor het uitvoeren van de acties. De startdatum is de dag van de subsidieaanvraag. De einddatum is de laatste dag dat er prestaties in het kader van deze aanvraag kunnen verricht worden, ten laatste 31 augustus 2024.

Zodra de acties afgelopen zijn en de erkende dienstverlener een factuur heeft opgemaakt, kan u via de online applicatie een rapportering indienen. De rapportering moet uiterlijk 2 maanden na afloop van de projectperiode ingediend worden, of uiterlijk op 31 oktober 2024. Rapporten die later ingediend worden, worden niet meer aanvaard.


Werkbaarheidscheque en verhoging kmo-portefeuille