Gedaan met laden. U bevindt zich op: Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het ziekenfonds geeft u een vervangingsinkomen als u door ziekte, een ongeluk of een ziekenhuisopname niet in staat bent om te werken.

U hebt als werknemer (of werkzoekende) en als zelfstandige recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering(opent in nieuw venster):

  • als u door een ziekte of een ongeluk niet langer in staat bent te werken en daardoor uw beroepsinkomen of uw werkloosheidsuitkering verliest;
  • als u aan een aantal administratieve en medische voorwaarden voldoet.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u uw ziekte-uitkeringen cumuleren met uw beroepsinkomen.

Als u aan een beroepsziekte lijdt of een arbeidsongeval hebt gehad, krijgt u geen arbeidsongevallenuitkering: daarvoor zijn er andere uitkeringen.