Gedaan met laden. U bevindt zich op: Melden van werkgerelateerde discriminatie

Melden van werkgerelateerde discriminatie

Discriminatie op de arbeidsmarkt is een ernstig probleem. Het kan op elk moment van het arbeidsproces voorkomen: bij de aanwerving, tijdens de uitvoering van het arbeidscontract of bij het beëindigen van het contract. Het kan gaan om een bewuste of onbewuste poging om iemand te discrimineren of te schaden (directe discriminatie) of om het onrechtstreekse gevolg van een beslissing of procedure (indirecte discriminatie).

Bent u het slachtoffer van discriminatie

  • in de sector van de arbeidsbemiddeling (als uitzendkracht, in het wervings- of selectieproces, bij outplacementbegeleiding, …)
  • bij een instantie die aan beroepskeuzevoorlichting, beroepsopleiding of loopbaanbegeleiding doet (VDAB, Syntra ...)
  • als personeelslid of sollicitant van de Vlaamse overheid (inclusief het onderwijspersoneel)
  • bij een andere werkgever dan de Vlaamse overheid, maar specifiek op het gebied van beroepsopleiding en tewerkstelling van personen met een handicap?

In die specifieke gevallen kunt u via het online klachtenformulier een klacht indienen bij de afdeling Vlaamse Sociale Inspectie van het departement Werk en Sociale Economie. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de dienst.

Voor andere gevallen van werkgerelateerde discriminatie kunt u terecht bij de dienst Toezicht op de Sociale Wetten.(opent in nieuw venster)

Alle andere, niet-werkgerelateerde vormen van discriminatie kunt u melden bij een van de Meldpunten Discriminatie.