Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stress op het werk

Stress op het werk

Stress op het werk ontstaat als u het gevoel krijgt dat er een onevenwicht bestaat tussen de eisen van de werkomgeving en uw mogelijkheden. Stress heeft een negatieve invloed op uw mentale en fysieke gezondheid.

Uw werkgever is verplicht een beleid te voeren dat stress op het werk verhelpt. Ook voordat er zich incidenten voordoen, moet hij met de hulp van de preventieadviseur een risicoanalyse uitvoeren om stressfactoren op het werk op te sporen. Op basis van die risicoanalyse neemt hij de nodige preventiemaatregelen op het vlak van de organisatie, de groep of het individu.

Als u last hebt van stress op het werk, kunt u zich in de eerste plaats richten tot uw preventieadviseur.

Onderzoek naar stress op het werk

Om de evolutie van de werkbaarheid in beeld te brengen, ontwikkelde de Stichting Innovatie & Arbeid van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een 'werkbaarheidsmonitor'. Sinds 2004 ondervraagt de SERV om de drie jaar een grote groep werknemers uit het Vlaams Gewest. Een soortgelijke enquête gebeurt sinds 2007 bij zelfstandigen. In februari 2019 werd de jongste enquête uitgestuurd(opent in nieuw venster) naar zowel zelfstandige ondernemers als werknemers.