Tijdens de universitaire opleiding voor de specialisatie Algemeen tandarts, Tandarts-specialist in de Orthodontie en Tandarts-specialist in de Parodontologie, volgt u een stage. Die stage loopt u bij een erkende stagemeester en op een erkende stageplaats

Bij de start van uw opleiding, moet u een stageplan indienen bij Zorg en Gezondheid. Tijdens uw opleiding moet u stagerapporten indienen.

Een stageplan indienen

Het stageplan is een overzicht van de stage met de data, de duur, de stagemeesters/stageplaatsen. De stagemeester(s) moet(en) het plan ondertekenen en dateren.

U dient een stageplan in voor het begin van de stage, of binnen 2 maanden na de start van de stage. Naast een stageplan voegt u ook nog een aantal bewijsstukken toe.

Algemeen tandartsOrthodontie en Parodontologie
 • Stageplan voor Orthodontie (Word bestand) of stageplan voor Parodontologie (Word bestand)
 • Bewijs inschrijving: uw inschrijvingsbewijs voor de specifieke postgraduaat opleiding Orthodontie of Parodontologie
 • Opleidingsovereenkomst 1ste jaar: de overeenkomst die is afgesloten tussen u en uw stagemeester/stagedienst. Het ziekenhuis of uw stagedienst stelt deze overeenkomst op
 • Optioneel mag u ook uw opleidingsprogramma doorsturen, een kopie van uw diploma en het onderwerp van uw scriptie. Deze documenten zijn niet verplicht.

Stuur uw stageplan en bewijsstukken per post op naar Zorg & Gezondheid.

De behandeling van uw dossier

 1. Zorg en Gezondheid controleert of uw dossier volledig is:
  is uw stageplan volledig ingevuld en hebt u alle bewijsstukken mee opgestuurd? Zo niet, dan krijgt u een bericht van Zorg & Gezondheid. U kunt uw dossier dan aanvullen in het e-loket.
 2. Is uw stageplan volledig, dan stuurt Zorg en Gezondheid het door naar het RIZIV. Het RIZIV geeft u een nummer als kandidaat in opleiding. U hebt dat nummer nodig om te mogen werken als kandidaat.
 3. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen. De Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin keurt op basis van dat advies uw stageplan goed of af.
 4. Bij positief advies ontvangt u de positieve beslissing van de Vlaamse minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin binnen de 30 dagen na de samenkomst van de erkenningscommissie.
 5. Bij een negatief advies ontvangt u het advies van de erkenningscommissie binnen de 30 dagen via aangetekend schrijven.
 6. Na ontvangst van dit advies kunt u beroep aantekenen via gemotiveerd schrijven. U stuurt hiervoor een brief naar
  Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen
  Koning Albert II-laan 35 bus 38
  1030 Brussel
  Stuur uw brief binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen. In die brief motiveert u waarom u in beroep gaat en voegt u eventueel bewijsstukken toe. Zorg en Gezondheid zal dan uw beroep voorleggen aan de beroepsraad.
 7. Als ook na uw beroep de minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een negatieve beslissing neemt, dan krijgt u ook die beslissing via een aangetekend schrijven.

Een stageplan wijzigen of onderbreken

Als er iets verandert aan uw stageplan (bv. uw stageplaats of de indeling van uw stage), dient u een wijziging in van uw stageplan bij Zorg en Gezondheid.

U vult uw stageplan opnieuw in met deze formulieren. Extra bewijsstukken zijn niet meer nodig:

De kandidaat, de stagemeester(s) (op wie de gewijzigde lijn(en) betrekking hebben) en de coördinerend stagemeester moeten het aangepast stageplan voor akkoord ondertekenen.

Stuur het formulier op naar Zorg & Gezondheid.

Uw vraag om uw stageplan te wijzigen, wordt op dezelfde manier behandeld als het indienen van een nieuw stageplan: eerst voor advies naar de erkenningscommissie, daarna de beslissing van de minister.

Stage onderbreken

Als u over de looptijd van de hele opleiding de stage met meer dan 20 dagen onderbreekt, moet u dat melden. Komt u door de onderbreking opleidingsuren te kort, dan moet u de stage verlengen.

 • Dien een wijziging stageplan in bij Zorg & Gezondheid.
 • Geef daarin elke onderbreking aan die de 20 dagen overschrijdt.
 • Geef de reden op voor de onderbreking.
 • Geef aan hoe u eventueel uw stage zal verlengen.

Een stagerapport indienen

Zodra uw stageplan is goedgekeurd begint u uw stagerapport in te vullen. Daarin schrijft u alle werkzaamheden die u doet in uw stage.

Aan het einde van elk opleidingsjaar heeft u 1 maand de tijd om uw stagerapport in te dienen bij Zorg en Gezondheid.

U moet volgende documenten opsturen:

Stuur uw documenten per post naar Zorg en Gezondheid.

De behandeling van uw dossier

 1. Zorg en Gezondheid controleren of uw dossier volledig is:
  is uw stageboekje volledig ingevuld en hebt u alle bewijsstukken mee opgestuurd? Zo niet, dan krijgt u een e-mail met een overzicht van de documenten die ontbreken. U kunt dan uw dossier aanvullen.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de Nederlandstalige kamer van de Erkenningscommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra aanvullingen.
 3. Na de vergadering van de Commissie krijgt u een bericht met het advies van de erkenningscommissie
 4. U kunt tegen dit advies nog in beroep gaan. U stuurt hiervoor een brief naar
  Zorg en Gezondheid, afdeling Informatie en Zorgberoepen
  Koning Albert II-laan 35 bus 38
  1030 Brussel
  Stuur uw brief binnen de 30 dagen nadat u het negatieve advies hebt ontvangen. In die brief motiveert u waarom u in beroep gaat en voegt u eventueel bewijsstukken toe. Zorg en Gezondheid zal dan uw beroep voorleggen aan de beroepsraad.