Voorwaarden

De WES is er voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De stage helpt werkzoekenden bij:

  • het versterken van generieke competenties (werkritme, communicatieve skills, omgaan met informatie, zichzelf ontwikkelen...)
  • het opbouwen van relevante werkervaring.

Procedure

Een werkgever die een werkzoekende de kans wil geven om werkervaring op te doen, deelt zijn stage-aanbieding mee aan VDAB. De werkzoekenden zijn bij VDAB in begeleiding binnen een traject Tijdelijke Werkervaring. De VDAB beslist dus welke werkzoekende toegang krijgt tot de werkervaringsstage.

De werkervaringsstage houdt geen aanwervingsengagement in voor de werkgever.

Bedrag

VDAB betaalt de stagiair 200 euro per volledig gepresteerde maand.