Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werkervaringsstage (WES)

Werkervaringsstage (WES)

De werkervaringsstage is een vorm van werkplekleren, met als doelgroep werkzoekenden met voldoende leerpotentieel maar met een gebrek aan competenties en werkervaring.

Voorwaarden

De WES is er voor werkzoekenden met een overbrugbare afstand tot de arbeidsmarkt. De stage helpt werkzoekenden bij:

  • het versterken van generieke competenties (werkritme, communicatieve skills, omgaan met informatie, zichzelf ontwikkelen...)
  • het opbouwen van relevante werkervaring.

Procedure

De werkervaringsstage kan ingezet worden voor een niet-werkende werkzoekende in een partnertraject. Het is de partnerbemiddelaar die inschat of de werkervaringsstage een geschikte stap is voor de klant in het traject naar werk.

De werkervaringsstage houdt geen aanwervingsverplichting in voor de werkgever.