Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in de regelgeving en tegen wanneer reeds bestaande handelszaken in orde moeten zijn.

Verhandelen van dieren

Sinds 11 april 2019

 • Adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die worden aangeboden is verboden.
 • Elke vorm van korting op de verkoop van dieren is verboden.
 • Wanneer u als tussenpersoon optreedt voor de verhandeling van honden, moet u de lijst met vragen opgenomen in bijlage IX niet meer overmaken.

Sinds 1 oktober 2019

 • De richtlijnen over het houden en verzorgen van de verkochte diersoort, mogen ook digitaal worden meegegeven met de koper.

Infrastructuur en inrichting

Sinds 11 april 2019

 • Het moet duidelijk zichtbaar voor het publiek aangegeven zijn dat de dieren voor permanente huisvesting nood hebben aan grotere verblijven met een meer gevarieerde inrichting.

Sinds 1 oktober 2019

 • Alle reptielen, behalve slangen, hebben UV-verlichting.

 • Reptielen en amfibieën: alle territoriale dieren zitten afzonderlijk om conflicten te vermijden.

 • Konijnen en kleine knaagdieren moeten een knaagvoorwerp hebben en een plek om zich te verstoppen.
 • Aquariumvissen: het water van elk aquarium wordt gezuiverd door een individueel of gecentraliseerd filtersysteem.

Tegen 1 januari 2021

 • De lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.

Personeel

Tegen 1 januari 2024

 • Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of getuigschriften ((opent in nieuw venster)) behaald:
  • dierenzorg (niveau secundair onderwijs)
  • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg
  • diergeneeskunde
  • asielmedewerker, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dienst Dierenwelzijn
  • diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend
 • De verantwoordelijke zorgt voor een interne opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken zijn bij de verzorging van de dieren.

Contractdierenarts

Sinds 1 oktober 2019

 • De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie:
  • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
  • bij behandeling: de diersoort, het chipnummer, de diagnose en de behandeling van elk dier dat hij behandelt
  • bij euthanasie: de diersoort, het chipnummer en de reden van de euthanasie
  • afwijkend gedrag: de diersoort, het chipnummer en het afwijkend gedrag
  • eventuele aanbevelingen: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren.