Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen in de regelgeving en tegen wanneer reeds bestaande kwekerijen in orde moeten zijn.

Kweken van dieren

Sinds 11 april 2019

 • De term 'professionele kweker' wordt vervangen door 'beroepskweker'.
 • Een hobbykweker heeft maximum 5 nesten honden of katten per kalenderjaar. Een kweker die meer nesten kweekt is een beroepskweker.
 • Een hobbykweker kweekt ten hoogste 3 verschillende rassen of kruisingen per kalenderjaar. Een kweker die meer rassen kweekt is een beroepskweker.

Sinds 1 oktober 2019

 • Vrouwelijke dieren mogen niet meer dan 3 keer per 24 maanden werpen.

 • De kweker moet rekening houden met de gezondheid (anatomisch, fysiologisch en gedragsmatig) van de ouderdieren zodat het welzijn en de gezondheid van het ouderdier en van de nakomelingen niet in het gedrang komen door het kweken.

Verhandelen van dieren

Sinds 11 april 2019

 • Adverteren met foto’s van andere dieren dan de dieren die worden aangeboden is verboden.
 • Elke vorm van korting op de verkoop van dieren is verboden.
 • Het garantiecertificaat is gewijzigd

Sinds 1 oktober 2019

 • De kweker toont het moederdier als de kandidaat-koper dit vraagt. Voor de kweker-handelaar geldt dit voor eigen kweekdieren.
 • Honden mogen slechts gespeend en verhandeld worden op de leeftijd van 8 weken. Voor katten is dit op 12 weken.
 • Honden mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
  • het parvovirus
  • het distempervirus
  • kennelhoest (bordetellose en para-influenza)
  • hepatitis contagiosa canis
 • Katten mogen alleen verhandeld worden als ze een primovaccinatie kregen tegen:
  • panleucopenie
  • rhinotracheïtis
  • feline leucose.
 • De kweker-handelaar plaatst aangekochte pups of kittens minstens 10 dagen in quarantaine. Pas na onderzoek en goedkeuring door de contractdierenarts mogen de dieren verkocht worden.
  Het reglement voor het gebruik van het lokaal wordt zichtbaar aan de ingang opgehangen.
  Het lokaal wordt dagelijks gereinigd en na het verblijf ontsmet.
 • De richtlijnen over het houden en verzorgen van een hond of kat mogen ook digitaal worden meegegeven met de koper.

Infrastructuur en inrichting

Tegen 1 januari 2021

 • Brandalarm (niet voor hobbykwekers): De lokalen waar de dieren zitten, zijn uitgerust met een brandalarmsysteem dat een alarmcentrale verwittigt.

Tegen 1 januari 2024

 • Roostervloeren zijn verboden. Geperforeerde vloerprofielen mogen voor een beperkt deel gebruikt worden op voorwaarde dat ze voldoende steun geven aan de poten, volledig verwijderd kunnen worden en niet boven een mestkelder liggen.
 • Honden moeten minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week, toegang hebben tot een buitenbeloop. Uitzondering: honden met niet-gespeende jongen, honden in quarantaine of afzondering.
  Wanneer de honden geen permanente toegang hebben tot het buitenbeloop, worden de honden minstens 2 uur per dag, 5 dagen per week uitgelaten. De verantwoordelijke moet dit kunnen aantonen met bijv. camerabeelden of chipregistratie.
 • Honden moeten minstens per 2 zitten, tenzij de hond
  • ziek of agressief is
  • niet langer dan 1 maand deel kan uitmaken van een stabiele groep.

Verzorging

Sinds 11 april 2019

 • Het gebit van honden moet regelmatig gecontroleerd en verzorgd worden.

Personeel

Sinds 1 oktober 2019

 • Personeelsaantal: per 5 volwassen honden of katten moet 0,1 VTE (1 VTE = 38u) tewerkgesteld zijn.

Tegen 1 januari 2024

 • Ten minste de verantwoordelijke of een vast personeelslid heeft één van de volgende diploma’s of getuigschriften ((opent in nieuw venster)) behaald:
  • dierenzorg (niveau secundair onderwijs)
  • bachelor agro- en biotechnologie: dierenzorg
  • diergeneeskunde
  • asielmedewerker, uitgereikt door de Vlaamse overheid, dienst Dierenwelzijn
  • diploma’s of getuigschriften die door de minister als evenwaardig zijn erkend
 • De verantwoordelijke zorgt voor een interne opleiding voor de personeelsleden die niet over één van bovenstaande diploma’s of getuigschriften beschikken en betrokken zijn bij de verzorging van de dieren.

Contractdierenarts

Sinds 1 oktober 2019

 • Frequentie van bezoeken door contractdierenarts
  • bij hobbykweker: minstens 2 controles per geboren nestje
  • bij beroepskweker en kweker-handelaar: minstens 1 controle per maand met een minimum van 2 bezoeken per geboren nestje
 • De contractdierenarts vult bij elk bezoek een bezoekrapport in met volgende informatie:
  • de datum van het controlebezoek en de handtekening van de contractdierenarts
  • bij behandeling: de diersoort, het chipnummer, de diagnose en de behandeling van elk dier dat hij behandelt
  • bij euthanasie: de diersoort, het chipnummer en de reden van de euthanasie
  • afwijkend gedrag: de diersoort, het chipnummer en het afwijkend gedrag
  • eventuele aanbevelingen: over het welzijn, de gezondheid, de hygiëne, het gedrag en de socialisatie van de dieren.