Na de uitwissing

Vanaf de datum van uitwissing hebt u 4 maanden de tijd om:

Bij uitwissing wordt een einde gesteld aan de belastbaarheid van het voertuig. Pas wanneer u een ander voertuig inschrijft onder dezelfde nummerplaat start er een nieuwe belastbare periode.

De verrekening van de verkeersbelasting

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. U hebt een aanslagbiljet ontvangen voor de oude en de nieuwe wagen.
  • U ontvangt een aanslagbiljet voor uw nieuwe wagen met daarop de verrekening van de verkeersbelasting als u de verkeersbelasting voor uw oude voertuig al betaalde, minstens 2 weken voor ontvangst van het nieuwe aanslagbiljet.
  • U ontvangt een aanslagbiljet voor de volledige belastbare periode van het nieuwe voertuig en een ontheffingsbrief voor het oude voertuig, als u de verkeersbelasting voor uw oude voertuig nog niet betaalde.
 2. U hebt het aanslagbiljet voor de oude wagen betaald, maar er is geen verrekening gebeurd op het aanslagbiljet van de nieuwe wagen.
  • U moet het nieuwe aanslagbiljet volledig betalen.
  • U ontvangt een ontheffingsbrief voor het oude voertuig en het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort.​
 3. U krijgt een aanslagbiljet voor de oude wagen maar u hebt nog geen aanslagbiljet ontvangen voor de nieuwe wagen.
  • U ontvangt een ontheffingsbrief voor de oude wagen in de maand die volgt op de maand waarin u de wagen werd gewist.

Als u nog 5 werkdagen of minder hebt om het aanslagbiljet voor de oude wagen te betalen en u ontving nog geen ontheffingsbrief, dan kunt u best het aanslagbiljet betalen. Het te veel betaalde bedrag zal worden teruggestort of verrekend worden op het aanslagbiljet van de nieuwe wagen.