Doe hiervoor een aanvraag van gelijkstelling van het buitenlands certificaat waarbij u aantoont dat de gevolgde opleiding voldoet aan de minimale opleidingsvereisten. De vereiste thema’s zijn gedetailleerd opgesomd volgens graad (elementaire verzorger, bijzondere verzorger, actieve deelnemer en proefleider).

Het is belangrijk dat u bij de aanvraag duidelijk aanduidt welk opleidingsonderdeel uit het officieel inhoudsdocument overeenkomt met de gevraagde kennis.

Mail het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken naar dierenwelzijn@vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie)

Aanvraag buitenlands certificaat (Word bestand)
Aanvraag buitenlands certificaat (English) (Word bestand)