© Pieter Clicteur

Adoptie wordt gedefinieerd als ‘het wettig aannemen van iemand als kind, hoewel deze persoon geen biologisch kind is’. In de praktijk komt hier juridisch en emotioneel zeer veel bij kijken.

Lees deze pagina in: