Gunstmaatregel

Een afbetalingsplan is geen recht maar een gunstmaatregel. U moet dus bewijzen dat u in een moeilijke financiële situatie verkeert. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bewijsstukken die in aanmerking komen. Als u al eerder een afbetaling kreeg bij de Vlaamse Belastingdienst, dan volstaat het om te verwijzen naar de eerder toegestane afbetalingsregeling.

Opgelet: Als u al 3 jaar na mekaar een afbetalingsplan kreeg, dan moet u in het vierde jaar opnieuw bewijzen van financiële moeilijkheden opsturen.

Nalatigheidsinteresten blijven verschuldigd

Ook als u een afbetalingsplan krijgt, moet u nalatigheidsinteresten betalen. Er worden nalatigheidsinteresten berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de uiterste betaaldatum. De verschuldigde intresten worden mee opgenomen in het afbetalingsplan.

Aanvraag

Aanvraag van een afbetalingsplan bij de Vlaamse Belastingdienst

  • U kunt pas een afbetalingsplan aanvragen nadat u het aanslagbiljet of een herinnering ontvangen hebt. In die gevallen vraagt u het afbetalingsplan schriftelijk aan bij de Vlaamse Belastingdienst:

Aanvraag van een afbetalingsplan bij deurwaarder

  • Als u een aanmaning van een gerechtsdeurwaarder ontvangen hebt, kunt u geen afbetalingsplan meer aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. De deurwaarder beslist zelf of hij nog een afbetalingsplan toestaat.

Wat vermeld ik in de aanvraag?

Vermeld in uw aanvraag:

  • uw naam en uw adres
  • het kohierartikel van de aanslag waarvoor u een afbetalingsplan aanvraagt
  • de reden waarom u (nu pas) een afbetalingsplan aanvraagt.

Voeg bij uw aanvraag de nodige bewijsstukken en onderteken de aanvraag.

Ontvangstmelding

U ontvangt binnen de vijftien werkdagen een ontvangstmelding van uw aanvraag. Zolang u geen ontvangstmelding ontvangen hebt, kunt u nog een herinnering ontvangen.