Gedaan met laden. U bevindt zich op: ABB's prioriteiten voor volgend Regeerakkoord Over ABB

ABB's prioriteiten voor volgend Regeerakkoord

Met de komende Vlaamse regeringswissel op til reikt het Agentschap Binnenlands Bestuur graag zijn speerpunten aan voor een evenwichtig Regeerakkoord. 

Met deze bundel wil het agentschap inspiratie delen voor bij de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering en zo het sluiten van het Regeerakkoord 2024-2029 mee faciliteren. Het bevat voor de beleidsvelden binnenlands bestuur, stedenbeleid, Brussel, Vlaamse rand, gelijke kansen, integratie en inburgering informatie over de bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen en beleidsaanbevelingen.

Samen met partners

De inspiratiebundel is mee het resultaat van een reeks debatten die ABB in het najaar 2023 en het voorjaar 2024 organiseerde met de stakeholders in de diverse beleidsvelden. De debatinformatie over al deze beleidstopics biedt meteen ook een inkijk op wat er leeft op het veld en welke problematiek er juist tot welke beleidsaanbevelingen aanleiding geeft. Die debatinformatie is opgenomen in de bundel.

Fysieke versie beschikbaar

Er is een aantal fysieke exemplaren beschikbaar van ABB’s Bijdrage Regeerakkoord. Interesse? Spreek dan jouw contactpersoon binnen het agentschap aan.