Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Beleidsthema's

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Meerderjarige daders van seksueel misbruik worden door Justitie niet alleen gestraft, ze krijgen ook gespecialiseerde hulp van de Vlaamse Gemeenschap om recidive te voorkomen.

Op 8 oktober 1998 werd het samenwerkingsakkoord door de federale minister van Justitie, de Vlaamse minister van Gezondheidsbeleid en de Vlaamse minister van Welzijn ondertekend.

Waarom een samenwerkingsakkoord?

Doel van het samenwerkingsakkoord is om herhaling van seksueel misbruik en het leed toegebracht aan slachtoffers van seksueel misbruik zoveel mogelijk te voorkomen.

Straffen én gespecialiseerde hulpverlening

In de gevangenissen zorgt de federale minister van Justitie voor gespecialiseerde psychosociale teams. Deze teams zorgen voor begeleiding van de seksueel delinquenten en geven advies aan Justitie. Na hun vrijlating nemen justitieassistenten de opvolging over en verwijzen ze daders door naar gespecialiseerde voorzieningen.

De Vlaamse Gemeenschap organiseert 9 gespecialiseerde voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en 5 gespecialiseerde voorzieningen in het welzijnswerk. Deze voorzieningen staan in voor de ambulante hulpverlening aan meerderjarige daders van seksueel misbruik.

Het Universitair Forensisch Centrum biedt wetenschappelijke ondersteuning aan de partners binnen het samenwerkingsakkoord.

Prestatieverbintenis

De voorziening, de justitieassistent en de seksueel delinquent stellen samen een prestatieverbintenis op. De prestatieverbintenis wordt door de 3 partijen ondertekend.

De volgende zaken worden opgenomen in de prestatieverbintenis:

  • De concrete uitwerking van het opvolgen en behandelen van de seksuele delinquent
  • De wijze waarop de partijen zullen samenwerken
  • De seksuele delinquent engageert zich tot het correct volgen van de behandeling.

Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 1998

Lees hier(PDF bestand opent in nieuw venster) het volledige samenwerkingsakkoord.