Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers personeel 2023 Cijfers

Cijfers personeel 2023

Databron: Vlimpers

Personeel

In 2023 is het agentschap weer gegroeid, met 127 mensen of 13 procent. Dit om de stijging in het aantal mandaten op te vangen op het veld. De afdeling Justitiehuizen blijft daarbij het grootst met 876 medewerkers.

De tweede grootste afdeling in 2023, met 95 mensen ten opzichte van 35 in 2022, is Gendergerelateerd Geweld. Dit onder andere omwille van de oprichting van 5 nieuwe Veilige Huizen in de tweede helft van 2023. Als derde volgt de afdeling VCET met 91 mensen.

Iets meer dan de helft van onze personeelsleden werkt in statutair dienstverband, maar ook de contractuele tewerkstelling biedt stabiliteit. 89% van de contracten is van onbepaalde duur.

Ons agentschap bestaat voor 84 procent uit vrouwen. De sterkste stijging is bij de leeftijdscategorie 25-29.