Gedaan met laden. U bevindt zich op: Europees geld om gedetineerden op het rechte pad te houden Nieuwsberichten

Europees geld om gedetineerden op het rechte pad te houden

Nieuwsbericht
1 september 2022

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) financiert vanaf 1 september 2022 zeven projecten van het Agentschap Justitie en Handhaving om de hulp- en dienstverlening aan (ex-)gedetineerden te versterken.

Dit is een opsteker voor ons Agentschap dat mensen op het rechte pad wil houden na hun straf. We willen recidive voorkomen door hen uitwegen uit de criminaliteit te bieden. Dat moet leiden tot meer veiligheid voor iedereen.
BVD

Bob Van den Broeck

administrateur-generaal

De voorstellen die werden ingediend vallen onder de noemer “Netwerk voor re-integratie”. Concreet: hoe versterken we de samenwerking van de talrijke initiatieven die gedetineerden kunnen helpen en hoe doen we ze optimaal renderen.

foto Belga image

Het grootschalig partnerschap met het ESF geeft een bijkomende boost aan de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Het ESF maakt het mogelijk om te investeren in vernieuwende organisatiestructuren die nodig zijn om gedetineerden niet te laten hervallen. De projecten geven mee uitvoering aan het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden en geïnterneerden 2020-2025 van de Vlaamse regering en de lokale actieplannen in de gevangenissen.

Een overzicht van de initiatieven:

  • ‘Netwerken voor re-integratie’ voor het bovenlokale niveau;
  • ‘Naar een duurzame(re) re-integratie en activering van (ex-)gedetineerden’ voor de gevangenissen van Antwerpen en Gent;
  • ‘Een nieuwe visie op detentie’ voor de nieuwe gevangenissen van Dendermonde en Haren;
  • ‘Lokale netwerkorganisatie’ voor het nieuwe detentiehuis Kortrijk;
  • ‘Radar Limburg’ voor de gevangenis Hasselt;
  • ‘Activerende netwerkorganisaties’ voor de gevangenissen van Mechelen en Oudenaarde;
  • ‘Lokale Netwerkorganisaties voor Gevangenissen – afstemming van het netwerk rond een individueel dossier’ voor de twee Leuvense gevangenissen.

Voor de globale coördinatie van de projecten werft het Agentschap bovendien een ESF-projectcoördinator aan. Hou onze website in de gaten voor meer info over deze boeiende job.