Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers 2014 Cijfers

Cijfers 2014

Nieuwe opdrachten

Vlaanderen ontving in 2014 29.526 nieuwe opdrachten:

  • 57% zijn begeleidings- en bemiddelingsdossiers
  • 12% zijn maatschappelijke enquêtes en voorlichtingsverslagen
  • 30% zijn andere opdrachten

Evolutie van het totale aantal nieuwe mandaten Vlaamse justitiehuizen van 2006 tot 2014.

De verdeling van de nieuwe opdrachten in 2014.

Evolutie van de nieuwe enquête- en begeleidingsmandaten tussen 2006 en 2014.

De andere opdrachten bevatten:

  • 20% dossiers sociaal onderzoek
  • 21% vragen binnen de eerstelijnswerking
  • 59% vattingen slachtofferonthaal

Evolutie van het aantal dossiers sociaal onderzoek van 2006 tot 2014.

Evolutie van het aantal vattingen slachtofferonthaal van 2006 tot 2014.

Evolutie van het aantal vragen binnen de eerstelijnswerking van 2006 tot 2014.

Cijfers over enquêtes en voorlichtingsverslagen

Evolutie enquêtes en beknopte voorlichtingsverslagen van 2006 tot 2014.

Verdeling van de enquête-opdrachten in 2014.

Cijfers over de begeleidingsmandaten

Evolutie van het totale aantal nieuwe begeleidings-, opvolgings- en bemiddelingsmandaten van 2006 tot 2014.

De verdeling van de begeleidingsmandaten in 2014.