Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ketenaanpak intrafamiliaal geweld Voor partners

Ketenaanpak intrafamiliaal geweld

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld is een samenwerking tussen politie en parket, hulpverlening en bestuur. Door samen te werken pakken ze intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aan. Belangrijk, want het probleem situeert zich in verschillende domeinen.

Intrafamiliaal geweld: een complex probleem

Intrafamiliaal geweld is een omvangrijke maatschappelijke kwestie de verweven is met problemen op verschillende leefdomeinen, zoals:

 • huisvesting
 • financiën
 • sociaal, psychisch en lichamelijke functioneren.

Voor individuele diensten is het daardoor moeilijk om het geweld alleen met eigen middelen en expertise op te lossen. Een samenwerking biedt meer mogelijkheden.

Cliënt centraal

Bij de ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) staat de cliënt centraal. Organisaties reiken naar hem of haar uit in plaats van andersom, en ze bouwen ook hun aanbod rond de cliënt op.

Die aanpak zorgt ervoor dat situaties van intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier worden behandeld.

Kernpartners Ketenaanpak IFG

De Ketenaanpak bestaat uit kernpartners die eventueel samenwerken met netwerkpartners. Ze spreken per regio af hoe ze in concrete situaties informatie zullen delen om gecoördineerd samen te werken.
Dit zijn de kernpartners van de Ketenaanpak IFG:

 • de Vertrouwenscentra Kindermishandeling
 • de Centra Algemeen Welzijnswerk
 • Agentschap Opgroeien
 • vertegenwoordigers uit de regionale netwerken geestelijke gezondheidszorg
 • de afdeling Justitiehuizen
 • lokale politie
 • het parket.

Werking van de Ketenaanpak

De afdeling Justitiehuizen coördineert de ketenaanpak: ze zet de samenwerking en de werkingsprocessen op. Het team werkt volgens een stappenplan:

 • Stap 1

  Aanmelding

  Het team gaat na of een specifiek geval in aanmerking komt voor behandeling via de Ketenaanpak IFG. De afzonderlijke partners blijven ondertussen verantwoordelijk voor de nodige (crisis)interventies.

 • Stap 2

  Analyse en overleg

  De verschillende partners bespreken het dossier en stellen een actieplan op. Voor elke actie wordt beslist welke betrokken professional die uitvoert.

 • Stap 3

  Toewijzing casusregisseur

  Het dossier krijgt een casusregisseur toegewezen, die het dossier in goede banen leidt.

 • Stap 4

  Het plan van aanpak

  De casusregisseur coördineert het plan van aanpak. In elke Vlaamse provincie is die methodiek ingebed in een Veilig Huis. Op de websites van de regionale coördinatiepunten leest u daar meer over (zie verder op deze pagina).

Voorwaarden Ketenaanpak IFG

Situaties van intrafamiliaal geweld komen in aanmerking voor behandeling via de Ketenaanpak IFG als de gezinssituatie als heel onveilig wordt ingeschat. Andere reguliere (samen)werkingsvormen zijn op dat moment niet voldoende voor een efficiënte aanpak.

Daarnaast moet de situatie aan alle criteria hieronder voldoen:

 • Het gaat om een erg complexe situatie waarvoor een gecombineerde en aangepaste aanpak van welzijns- en gezondheidsdiensten, politie en justitie nodig is.
 • Er zijn meerdere problemen in verschillende leefdomeinen.
 • Bestaande hulpverlening is perspectiefloos, uitzichtloos of loopt vast; gerechtelijke en/of bestuurlijke maatregelen opstarten verloopt moeizaam, of het traject is uitzichtloos.

Procedure Ketenaanpak IFG

Een professionele hulpverlener kan een dossier alleen doorverwijzen na contact met een van de hulpverleningspartners of via politie of justitie.

Burgers met vragen over geweld, misbruik of kindermishandeling kunnen dus niet rechtstreeks bij de ketenaanpak terecht. Ze vinden wel meer info en hulp op de website 1712(opent in nieuw venster).

Meer weten