Gedaan met laden. U bevindt zich op: Project M en Project SAMEN Voor partners

Project M en Project SAMEN

Het Limburgse Project M en het Mechelse project SAMEN zetten in op een lik-op-stukbeleid: veel voorkomende criminaliteit sneller en efficiënter aanpakken om zulke feiten te ontmoedigen en herval te voorkomen.

Sneller reageren

De projecten kwamen er omdat zowel politie en justitie een sneller en efficiënter antwoord wilden op veel voorkomende lokale criminaliteit. De bestaande werkprocessen namen te veel tijd in beslag, waardoor de reactie op strafbare feiten vaak te lang uitbleef.

De projecten hebben als doel om een snellere wisselwerking tussen politie, justitie en hulpverlening te realiseren. Vóór het project kwamen die verschillende diensten pas na elkaar aan de beurt.

Zo gaan de projecten te werk

 • De politie maakt het dossier zo snel mogelijk beslissingsklaar.
 • Er vindt een verhoor plaats nadat alle nodige onderzoeksdaden zijn uitgevoerd: dat kan live of via een videocall.
 • Na het verhoor komt er onmiddellijk reactie op strafbare feiten:
  • bij een arrestatie zorgt de parketmagistraat ervoor dat de eindbeslissing binnen de 48 uur genomen is
  • als er geen arrestatie komt, volgt de reactie op de feiten na maximaal 2 maanden.

Maatwerk

De parketmagistraat behandelt elk geval zoveel mogelijk op een alternatieve manier, buiten het gerecht om. Een aantal voorbeelden van die mogelijkheden:

 • seponering: er komt geen vervolging
 • pretoriaense probatie: er komt geen vervolging zolang de verdachte zich aan de voorwaarden houdt
 • minnelijke schikking
 • voorleiding bij de onderzoeksrechter
 • procedure bemiddeling en maatregelen.

Procedure bemiddeling en maatregelen

De procedure ‘bemiddeling en maatregelen’ is een poging om geschillen te regelen zonder er een rechtszaak van te maken. Lees er hier meer over.