Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitrol van de gestandaardiseerde NT2-test: 3 afnameperiodes in cijfers Nieuwsberichten van AHOVOKS

Uitrol van de gestandaardiseerde NT2-test: 3 afnameperiodes in cijfers

Nieuwsbericht
26 februari 2024

Wie een inburgeringstraject volgt in Vlaanderen, moet sinds september 2023 een taaltest Nederlands afleggen. AHOVOKS staat in voor zowel de ontwikkeling van de NT2-test als voor de organisatie van de testafname.

Wat is de NT2-test?

Wie een inburgeringstraject volgt in Vlaanderen, moet sinds september 2023 een taaltest Nederlands afleggen. Deze gestandaardiseerde testen worden digitaal afgenomen in centra voor basiseducatie (CBE) en centra voor volwassenonderwijs (CVO).

De test omvat 4 onderdelen (lezen, luisteren, schrijven en spreken), maar de invoering gebeurt gefaseerd. Op dit moment leggen cursisten de testonderdelen lezen en schrijven af, vanaf september 2025 zullen ze ook voor de mondelinge vaardigheden spreken en luisteren getest worden.

De rol van AHOVOKS

AHOVOKS staat in voor zowel de ontwikkeling van de test als voor de organisatie van de testafname.

 • Een team van 10 toetsontwikkelaars stelt de vragen op voor de vier onderdelen van de test: lezen, schrijven, luisteren en spreken. Het ontwikkelteam bestaat uit leerkrachten en coördinatoren NT2 die binnen de Examencommissie secundair onderwijs aan het werk zijn.
 • Een organisator NT2 coördineert de praktische organisatie van de afnames, onder andere door het ontwikkelen van informatiemateriaal, handleidingen en infosessies. Voor, tijdens en na de testafname kunnen afnamecentra voor ondersteuning bij vragen, problemen of incidenten steeds terecht bij een bemande helpdesk.

3 afnameperiodes in cijfers

 • November 2023
  • We namen de eerste NT2-testen af op 7 en 9 november 2023. Van de in totaal 7459 ingeschreven cursisten legden 5461 cursisten de test af. Een deelnamegraad van 73%.
  • De resultaten van het onderdeel lezen worden automatisch verwerkt, maar voor het onderdeel schrijven gebeurt een manuele correctie door correctoren uit de centra. Dat gebeurde vlot voor de eerste afnameperiode: alle correcties werden tijdig ingediend.
 • December 2023
  • 4186 cursisten waren ingeschreven, 3327 cursisten namen effectief deel. Een heel solide deelnamegraad van 79%.
  • Ook voor deze afnameperiode konden de correctoren alle correcties tijdig afwerken.
 • Januari 2024
  • Een recordaantal inschrijvingen verdeeld over 4 dagen. Voor het eerst werden er ook testen afgenomen op zaterdag.
  • In totaal waren 18.808 cursisten ingeschreven en 13.954 cursisten hebben effectief deelgenomen. Opnieuw een mooie deelnamegraad van 74%.

Leren, verfijnen en bijsturen

Voor de eerste testafname hebben we inmiddels het volledige proces doorlopen: van inschrijving tot testafname, correctie, publicatie van de resultaten en inzages. Voor de drie testafnameperiodes legden in totaal meer dan 11.000 cursisten samen 22.740 digitale testen af.

Dat geeft ons heel wat waardevolle informatie en data om mee aan de slag te kunnen. Er zijn inmiddels ook al aanpassingen en verfijningen aangebracht. Zo zijn de onderdelen lezen en schrijven omgewisseld en hoeft de trajectevaluatie niet worden ingevuld voor cursisten die niet aan de test hebben deelgenomen. We blijven de feedback en vragen in de helpdesk monitoren.

Het ontwikkelteam voert samen met het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO) wetenschappelijk onderzoek uit over zowel de inhoud van de test als de testafname zelf. Zo kunnen we het toetsproces verder verfijnen en bijsturen.