We zijn een divers agentschap. Zo geven we iedereen de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen via de Examencommissie, erkennen we buitenlandse diploma’s en betalen we studietoelagen. Voor het hoger en volwassenenonderwijs betalen we de lonen van het personeel en berekenen we de nodige middelen. Ook coördineren we de processen die leiden tot onderwijsdoelen en kwalificaties.

Onze diensten

 • Aanbod en financiering hoger en volwassenenonderwijs
 • Beroeps- en onderwijskwalificaties
 • Erkennen buitenlandse diploma’s (NARIC-Vlaanderen)
 • Erkennen van verworven competenties (EVC)
 • Examencommissie secundair onderwijs
 • Gestandaardiseerde NT2-test
 • Studietoelagen
 • Toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts
 • Personeel hoger en volwassenenonderwijs

Over AHOVOKS

AHOVOKS maakt deel uit van het beleidsdomein onderwijs en vorming, 1 van de 11 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. We zijn georganiseerd in 6 afdelingen:

 • Toelagen en Erkenningen
 • Kwalificaties en Curriculum
 • Hoger en Volwassenenonderwijs
 • Examencommissie
 • Ondersteunende Diensten
 • Beroeps- en Controle-instanties