Gedaan met laden. U bevindt zich op: Over AHOVOKS AHOVOKS

Over AHOVOKS

AHOVOKS is een Vlaams overheidsagentschap dat zich samen met verschillende onderwijspartners inzet voor levenslang leren voor iedereen. We zijn een divers agentschap en bieden een brede dienstverlening aan het onderwijs. We zijn georganiseerd in 6 afdelingen en maken deel uit van het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. 

AHOVOKS wil voor iedereen levenslang leren mogelijk maken.
PP

Peter Parmentier

Administrateur-generaal

Administrateur-generaal Peter Parmentier
© Lumino Photography

Afdeling Examencommissie

© Lumino Photography

De Examencommissie geeft iedereen de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen via zelfstudie. De afdeling organiseert ook examens om een toelatingsattest, studie- of kwalificatiebewijs te behalen.

Evi Verduyckt - Afdelingshoofd Examencommissie

Afdeling Toelagen en erkenningen

Philip Huyghe
© Lumino Photography

(Oud-) Studenten maximaal kansen geven op de arbeidsmarkt door het betalen van studietoelagen en het erkennen van buitenlandse diploma’s.

Philip Huyghe - Afdelingshoofd Toelagen en erkenningen

Afdeling Hoger en volwassenenonderwijs

© Lumino Photography

De afdeling Hoger en Volwassenenonderwijs betaalt de lonen van het personeel in het hoger en het volwassenenonderwijs én berekent en betaalt de middelen voor de centra voor basiseducatie en volwassenenonderwijs, hogescholen en universiteiten.

Rik Vercammen - Afdelingshoofd Hoger en volwassenenonderwijs

Afdeling Kwalificaties en curriculum

Ingrid Vanhoren
© Lumino Photography

Wat moet je nu werkelijk leren op school? De afdeling Kwalificaties en Curriculum gaat samen met verschillende partners aan de slag om leerinhouden in onderwijsdoelen en kwalificaties te gieten.

Ingrid Vanhoren - Afdelingshoofd Kwalificaties en curriculum

Afdeling Ondersteunende diensten

Een agentschap met uiteenlopende afdelingen heeft een draaischijf en aanspreekpunt nodig om de dagelijkse werkzaamheden van de vele medewerkers te stroomlijnen.

Ward Dejaegher - Afdelingshoofd Ondersteunende diensten

Missie en visie

AHOVOKS heeft als missie het garanderen en stimuleren van kwalificatiegericht, levenslang en levensbreed leren voor iedereen.

Om onze missie te realiseren:

  • houden we voeling met het beleid, de context, de omgeving en de doelgroep waarvoor wij werken
  • werken we als deskundige speler samen met onze stakeholders en onderhouden we nauwe contacten met de buitenwereld
  • zijn we laagdrempelig, aanspreekbaar en zichtbaar
  • investeren we in goede dienstverlening en nieuwe technologieën
  • zijn we transparant en accountable in alles wat we doen
  • zijn we een duurzame, wendbare en performante organisatie waar mensen graag werken.